Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นสถาบันชั้นนำของประเทศไทยที่มีงานวิจัยคุณภาพสูงในห้องปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง และในมนุษย์ โดยมีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงมาใช้ในการวิจัยหัวข้อของงานวิจัยมีความหลากหลายเพื่อตอบปัญหาทางสุขภาพแบบบูรณาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญของภาคเหนือมีผลงานวิจัยชั้นสูงที่นำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์และชี้นำเวชปฏิบัติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทยและมนุษยชาติ จุดเด่นคือการทำการวิจัยในลักษณะของการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ในรูปแบบของกลุ่มวิจัย (cluster) และศูนย์วิจัยเฉพาะโรค (Disease Oriented Center) คณะแพทยศาสตร์ มีศูนย์เครื่องมือวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ ศูนย์วิจัยทางคลินิกที่ได้มาตรฐานสากล รองรับการวิจัยในระดับนานาชาติ
04
ก.พ.2563

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)...

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ได้รับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2563  จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัว...

24
ม.ค.2563

การประชุมหารือเพื่อวางแผนผลั...

การประชุมหารือเพื่อวางแผนผลักดันงานวิจัยด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์และสู่บัญชีนวัตกรรม

        ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยจ...

27
ธ.ค.2562

ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศ...

ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  MED CMU Health Innovation Center

ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MED CMU Health Innovation Center                    ...

01
เม.ย.2562

อาจารย์แพทย์ มช. ผ่าตัดย้ายเ...

อาจารย์แพทย์ มช. ผ่าตัดย้ายเส้นประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยอัมพาต แขนและมือจากไขสันหลังบาดเจ็บ ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ สำเร็จเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

อาจารย์แพทย์ มช. ผ่าตัดย้ายเส้นประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยอัมพาต แขนและมือจากไขสันหลังบาดเจ็บ ให้กลับมาใช้งานได้...

28
มี.ค.2562

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พญ.ล...

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พญ.ลักขณาไทยเครือ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

 คณะแพทยศาสตร์ มช.ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พญ.ลักขณาไทยเครือ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ในโอกาสได้รับราง...

19
พ.ค.2560

อาจารย์แพทย์ มช. คิดค้นสารสก...

อาจารย์แพทย์ มช. คิดค้นสารสกัดดอกไม้สีเหลือง 3 ชนิด มีฤทธิ์ชะลอวัย

อาจารย์แพทย์ มช. พบสารสกัดดอกไม้สีเหลือง 3 ชนิด พบสารชะลอวัยแก้ไขปัญหาริ้วรอยและความเหี่ยวย่นของผิว...

07
พ.ค.2560

แพทย์ มช. คิดค้นสารสกัดเหง้า...

แพทย์ มช. คิดค้นสารสกัดเหง้าโกศหัวบัวมีประสิทธิภาพไล่ยุง

          อาจารย์คณะแพทย์ มช. และนักศึกษาปริญญาโทจากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ค้นพบประสิทธิภาพไล่...

05
พ.ค.2560

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประ...

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 (นายแพทย์ณัฐภัทร ศิริอังกุล)

           นายณัฐภัทร ศิริอังกุล แพทย์ใช้ทุนสังกัดภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว...

24
มี.ค.2560

แรร์ชูการ์ คืออะไร ช่วยรักษา...

แรร์ชูการ์ คืออะไร ช่วยรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ดีกว่าน้ำตาลเทียมจริงหรือไม่

แรร์ชูการ์ คืออะไร ช่วยรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ดีกว่าน้ำตาลเทียมจริงหรือไม่              ผู้ช่วยศาสตราจารย...

«
»

ช่องทางการติดต่อ

Highlights

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม