Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ เป็นต้นแบบด้านสุขภาพให้กับสังคมและชุมชนมีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เจตคติ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบสาธารณสุข สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ศึกษาต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะด้านการทำวิจัย มีภาวะผู้นำทำงานร่วมกับผู้อื่นและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในปัจจุบันมีจำนวน 36 หลักสูตร ดังนี้
        - ปริญญาเอก 13 หลักสูตร
        - ปริญญาโท 10 หลักสูตร
        - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 13 หลักสูตร
    โดยรับนักศึกษาทั้งจากโครงการเรียนดีโอลิมปิก โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษรับจากโรงเรียนนานาชาติ โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ โควตาภาคเหนือ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการINCLUSIVE TRACK โครงการ กสพท.
    นอกจากนี้ยังมีอบรมหลักสูตรระยะสั้นได้แก่ "นวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ" รุ่นที่ 26 เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 และ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานช่วยการพยาบาล Nurse Aid Program หลักสูตร 3 เดือน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ท่านที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร และมีโอกาสได้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชุมและวิชาการ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. หมายเลขโทรศัพท์ 053-936710 (ในเวลาราชการ)
26
มี.ค.2563

คณะแพทย์ มช. งดการเรียนการสอน ...

คณะแพทย์ มช. งดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์ โควิด-19  ให้นักศึกษาแพทย์เรียนระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบที่บ้าน

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ของเชื้อไวรัส cov...

13
มี.ค.2563

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ด...

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร  ผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562

  ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพาก...

27
ม.ค.2563

นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัย...

นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงให...

09
ธ.ค.2562

คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดตัวศูนย์...

คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดตัวศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา(MTEC)ก้าวสู่การเป็นสถาบันการแพทย์ ชั้นนำระดับ มาตรฐานสากล

              คณะแพทย์ มช. ร่วมกับซิสโก้ เปิดศูนย์พัฒน...

04
มี.ค.2562

นพ.ชโนดม เพียรกุศล และ นพ.ณัฐภ...

นพ.ชโนดม เพียรกุศล และ นพ.ณัฐภัทร ศิริอังกุล  ผู้ได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

นพ.ชโนดม เพียรกุศล และ นพ.ณัฐภัทร ศิริอังกุล  ผู้ได้รั...

09
ต.ค.2560

นศพ.แพทย์ มช. ชวนทำหนังสืออักษ...

นศพ.แพทย์ มช. ชวนทำหนังสืออักษรเบรลล์

นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชวนผู้สนใจร่วมท...

05
ต.ค.2560

“แท้จริงความลำบากไม่มี มีแต่ค...

 “แท้จริงความลำบากไม่มี มีแต่ความไม่เคยชิน”

“แท้จริงความลำบากไม่มี มีแต่ความไม่เคยชิ...

01
มิ.ย.2560

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ...

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

นายณัฐภัทร ศิริอังกุล แพทย์ใช้ทุนสังกัดภาควิชาส...

05
พ.ค.2560

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ...

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 (นายแพทย์ชโนดม เพียรกุศล)

นายแพทย์ ชโนดม เพียรกุศล แพทย์ใช้ทุนสังกัด ภา...

26
เม.ย.2560

ค่ายหมอน้อยครั้งที่ 8 เติมฝัน...

ค่ายหมอน้อยครั้งที่ 8 "เติมฝัน ปันรอยยิ้ม สู่สังคม"

"เติมฝัน ปันรอยยิ้ม สู่สังคม" ...

«
»

ช่องทางการติดต่อ

หน่วยงาน

- หน่วยกิจการนักศึกษา
ที่อยู่ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์    0-5393-5271
- หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ
ที่อยู่ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์    0-5393-5262-3
- หน่วยบริหารหลักสูตร
ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์    0-5393-0300
- หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการฯ
ที่อยู่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์    0-5393-0300
- หน่วยบัณฑิตศึกษา
ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์    0-5393-0300
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
ที่อยู่ ชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์    0-5393-5266

Highlights

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม