| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ข่าวรับบริจาค

 


มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

นิธิสงฆ์อาพาธ


กองทุนหมอเจ้าฟ้า

ทุนราชสมาทร


อุทิศร่างกาย

บริจาคอวัยวะ

บริจาคดวงตา


บริจาคโลหิต

 

ข่าวรับบริจาค

คุณสาวิตรี สุวรรณประเทศ บริ...

2561-11-19
 คุณสาวิตรี สุวรรณประเทศ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

            คุณสาวิตรี สุวรรณประเทศ บริจาคเงินจำนวน 48,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ ม...

คุณอุกฤษ และ คุณจรรยา กรวิทย...

2561-11-19
คุณอุกฤษ และ คุณจรรยา กรวิทยานนท์ บริจาคเงินสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

            คุณอุกฤษ และ คุณจรรยา กรวิทยานนท์ ในนามวัดสวนดอก พระอารามหลวง บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบท...

คุณเพ็ชรดา นพวรรณ พร้อมด้วยค...

2561-10-29
คุณเพ็ชรดา นพวรรณ พร้อมด้วยคณะ บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องเป่าลมเย็น ตู้เก็บของ และอุปกรณ์อื่นๆ

คุณเพ็ชรดา นพวรรณ พร้อมด้วยคณะ บริจาคเงินจำนวน 88,093 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพ...

พระราชมงคลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษา...

2561-10-11
พระราชมงคลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด บริจาคเงิน

พระราชมงคลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา บริจาคเงินจำนวน 50...

หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาโม ในน...

2561-10-11
หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาโม ในนามพระครูธรรมวิวัฒนคุณ (เจริญ ศิริโสม) บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

                 หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาโม ในนามพระครูธรรมวิวัฒนคุณ (เจริญ ศิริโสม) เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก อ.แ...

คุณจรัสศรี เลาหวัฒน์ บริจาคเ...

2561-10-11
คุณจรัสศรี เลาหวัฒน์ บริจาคเงินสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ

                   คุณจรัสศรี เลาหวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเ...

คุณธนศักดิ์ และคุณภิญญดา โชต...

2561-10-11
คุณธนศักดิ์ และคุณภิญญดา โชติวาณิชย์ บริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยยากไร้

           คุณธนศักดิ์ และคุณภิญญดา โชติวาณิชย์ บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม...

แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 22 บริจ...

2561-10-11
 แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 22 บริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

         แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 22 บริจาคเงินจำนวน 195,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบ...

มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง เชี...

2561-10-11
มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง เชียงใหม่ โดยคุณสวัสดิ์ เจริญสุข ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ บริจาคเงิน

                มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง เชียงใหม่ โดยคุณสวัสดิ์ เจริญสุข ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกร...

คุณเซียมเกียว แซ่ตั้ง คุณวัน...

2561-10-11
คุณเซียมเกียว แซ่ตั้ง คุณวันดี กัลยาณพิสุทธิ์ และครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

          คุณเซียมเกียว แซ่ตั้ง คุณวันดี กัลยาณพิสุทธิ์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธ...

ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิต...

2561-10-11
ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 24 มอบเงินบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

          ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 24 มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนโรงพยา...

รศ.นพ.สมศักดิ์ สุมิตสวรรค์ ...

2561-10-11
 รศ.นพ.สมศักดิ์ สุมิตสวรรค์ และ พญ.อุทัยวรรณ สุวรรณนพรัตน์ ในนามศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่น 7 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

           รศ.นพ.สมศักดิ์ สุมิตสวรรค์ และ พญ.อุทัยวรรณ สุวรรณนพรัตน์ ในนามศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่น 7 บริ...

คุณเทียมจันทร์ แก้วหนองยาง บ...

2561-10-11
คุณเทียมจันทร์ แก้วหนองยาง บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

           คุณเทียมจันทร์ แก้วหนองยาง บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร...

พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ, คุณผุสดี...

2561-10-11
 พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ, คุณผุสดี ศรีเขียว และคุณสพสันต์ พัฒนชัย ในนามแพทย์เชียงใหม่รุ่น 22 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

     พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ, คุณผุสดี ศรีเขียว และคุณสพสันต์ พัฒนชัย ในนามแพทย์เชียงใหม่รุ่น 22 บริจาคเงินจำนวน 6...

คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ และค...

2561-10-11
คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ และครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

        คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 690,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพท...

นพ.สมรัก รังคกูลนุวัฒน์ ในนา...

2561-10-11
นพ.สมรัก รังคกูลนุวัฒน์ ในนามแพทย์เชียงใหม่ รุ่น 21 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

     นพ.สมรัก รังคกูลนุวัฒน์ ในนามแพทย์เชียงใหม่ รุ่น 21 บริจาคเงินจำนวน 274,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาล...

คุณแม่มาลี และ คุณกาญจนา สุร...

2561-10-11
คุณแม่มาลี และ คุณกาญจนา สุระ บริจาคถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์

             คุณแม่มาลี และ คุณกาญจนา สุระ บริจาคถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด มูลค่า 35,000.- บาท ให้...

คุณไพรัช และ คุณภาณินี อำมฤต...

2561-10-11
คุณไพรัช และ คุณภาณินี อำมฤตโชติ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

           คุณไพรัช และ คุณภาณินี อำมฤตโชติ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรง...

หลวงพ่อสุชิน วิมโล เจ้าอาวาส...

2561-10-11
หลวงพ่อสุชิน วิมโล เจ้าอาวาสวัดถ้ำตอง มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

        หลวงพ่อสุชิน วิมโล เจ้าอาวาสวัดถ้ำตอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนม...

คุณวรัตนาภรณ์ เหลืองโสภาพรรณ...

2561-10-11
คุณวรัตนาภรณ์ เหลืองโสภาพรรณ และครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

          คุณวรัตนาภรณ์ เหลืองโสภาพรรณ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนด...

คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน โดยพระไพ...

2561-10-11
คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน โดยพระไพศาล เตชวโร บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

          คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน โดยพระไพศาล เตชวโร บริจาคเงินจำนวน 91,517 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณ...

คุณสุชาติ และคุณเพ็ชรดา นพวร...

2561-10-11
คุณสุชาติ และคุณเพ็ชรดา นพวรรณ พร้อมคณะฯ บริจาคเงิน

คุณสุชาติ และคุณเพ็ชรดา นพวรรณ พร้อมคณะฯ บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศา...

พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโส...

2561-07-12
พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง บริจาคเงินสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราช...

พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสว...

2561-07-12
พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง บริจาคเงินสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง บริจาคเงินจำนวน 120,000 บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาร...

คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์ มอบรถจ...

2561-06-19
คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์ มอบรถจักรยานและจักรยานไฟฟ้า ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์ มอบรถจักรยานและจักรยานไฟฟ้า จำนวน 2 คัน มูลค่ารวม 22,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสว...

คุณอำภาพรรณ สุวรรณมาลิก บริจ...

2561-06-19
คุณอำภาพรรณ สุวรรณมาลิก บริจาคเงิน เพื่อปรับปรุงเคาน์เตอร์พยาบาล

คุณอำภาพรรณ สุวรรณมาลิก บริจาคเงินจำนวน 35,000 บาท เพื่อปรับปรุงเคาน์เตอร์พยาบาล ให้แก่หอผู้ป่วยพิเศษสุจิณโณ...

คุณนิทัศน์ ชูประเทศ พร้อมครอ...

2561-06-19
คุณนิทัศน์ ชูประเทศ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน สมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยสูงวัย

คุณนิทัศน์ ชูประเทศ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 2,000,000 บาท สมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเช...

คุณอิทธิพล คุณพรรณนฤมิตร ชาต...

2561-06-13
คุณอิทธิพล คุณพรรณนฤมิตร ชาติตระกูล พร้อมญาติพี่น้องและเพื่อนๆ บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แก่อาคารสงฆ์อาพาธ

คุณอิทธิพล คุณพรรณนฤมิตร ชาติตระกูล พร้อมญาติพี่น้องและเพื่อนๆ บริจาคเงินจำนวน 169,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภั...

คุณหทัยรัตน์ พูนลาภทวี พร้อม...

2561-06-13
คุณหทัยรัตน์ พูนลาภทวี พร้อมคณะ บริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณหทัยรัตน์ พูนลาภทวี พร้อมคณะ บริจาคเงินจำนวน 90,540 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์...

บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ ...

2561-06-11
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด บริจาคเงิน สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด โดยคุณสิน จินดารัตนวรกุล บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหา...

«
»

Highlights

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม