Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับยา

kiosOK1 web

     รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ สร้างประสบการณ์ใหม่ในการรอรับยาแก่ผู้ป่วย นำเครื่อง SMART Checking Kiosk ในการจ่ายยา สะดวก รวดเร็ว ทราบเวลารอรับยาทันที ยกระดับคุณภาพงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน

          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “เนื่องจากระบบการอนุมัติสิทธิ์อัตโนมัติของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในกลุ่มผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าและประกันสังคมมีจำนวนมากทำให้ผู้ป่วยทุกสิทธิ์ใช้เวลาในการรอรับยานาน และผู้ป่วยไม่สามารถทราบสถานะการรอรับยาของตนเองได้ทำให้ต้องนั่งรอรับยานานๆ ผู้ป่วยบางรายที่ได้รับการผ่านสิทธิอัตโนมัติยาจะถูกจัดเสร็จและเรียกรับยาก่อนในขณะที่ผู้ป่วยยังมาไม่ถึงห้องยา เนื่องจากอยู่ระหว่างการเดินทางจากห้องตรวจ ทำให้ผู้ป่วยต้องรอนานขึ้นเพื่อรอเรียกซ้ำในรอบถัดไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้นำเครื่อง SMART Checking Kiosk& Queue presenting monitor(ตู้ตรวจเช็คคิวรับยาพร้อมจอแสดงผล)มาใช้หน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอก  เพิ่มความรวดเร็ว ความถูกต้องของการส่งมอบยา และเพิ่มความพึงพอใจในระหว่างการรอรับยามากขึ้น”

  

kiosk3

 

          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า “เครื่อง SMART Checking Kiosk& Queue presenting monitorนี้ ฝ่ายเภสัชกรรมได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยสารสนเทศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในการออกแบบการจัดทำฐานข้อมูลในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในเครื่อง SMART Checking Kiosk & Queue presenting monitor เพื่อบริการผู้ป่วย พัฒนาและทดสอบระบบความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลบน Barcode การประมวลผล โปรแกรมคำนวณเวลา ชุดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการแสดงผล  และยังได้ออกแบบการแสดงผลที่หน้าจอ monitor  รวมถึงรูปแบบและข้อความสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ง่ายอย่างต่อเนื่อง”

          โดยปัจจุบันผู้ป่วยสามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของการผ่านสิทธิ์การรักษาพยาบาล และทราบเวลารอรับยาได้ในทันที โดยเครื่อง SMART Checking Kiosk มีวิธีใช้งานที่สะดวกและง่าย สมารถใช้งานได้ด้วยตนเอง เพียงผู้ป่วยนำสติ๊กเกอร์ที่มี Barcode และ QR Code ซึ่งติดอยู่ในใบนำทาง(สีฟ้า)  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ของผู้ป่วยซึ่งจะได้รับหลังจากพบแพทย์ จากนั้นนำเข้าเครื่อง SMART Checking Kiosk เพื่อยิงระบบ Barcode และ QR Code สถานะการรับยา ความเรียบร้อยของการผ่านสิทธิ์ และช่องรับยาของผู้ป่วย จะแสดงผลที่หน้าจอ monitor ทันที ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ป่วยเข้าใจง่าย และหากยังไม่ถึงคิวระบบจะแจ้งเวลารอรับยาโดยประมาณให้ผู้ป่วยทราบในทันที นอกจากนี้ยังสามารถลดความคับคั่งของผู้ป่วยบริเวณหน้าห้องจ่ายยาอีกด้วย

kiosk5

kiosk4

""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม