Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ค่ายหมอน้อยครั้งที่ 8 "เติมฝัน ปันรอยยิ้ม สู่สังคม"

 

"เติมฝัน ปันรอยยิ้ม สู่สังคม"

         ชมรมหมอน้อยเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ค่ายหมอน้อยครั้งที่ 8 "เติมฝัน ปันรอยยิ้ม สู่สังคม" ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  

         ปัจจุบันยังมีเด็กผู้ขาดโอกาสในชนบทที่ห่างไกลอยู่เป็นจำนวนมาก คนเหล่านี้ยังขาดแคลนในหลายๆด้าน ทั้งความรู้, สุขอนามัย,ความเป็นอยู่ และที่สำคัญคือขาดโอกาสจากสังคม ชมรมหมอน้อยเพื่อสังคมเล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้จัดค่าย “เติมความฝัน ปันรอยยิ้ม สู่สังคม” ขึ้น ในลักษณะของค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน เพื่อไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่ชนบท โดยมีลักษณะกิจกรรม เช่น สอนหนังสือน้อง จัดนิทรรศการขนาดเล็ก โดยไปให้ความรู้ด้านสุขอนามัย ทำกิจกรรม-เกมส์ สันทนาการ และรับบริจาคเพื่อนำของเล่น อุปกรณ์การเรียน กีฬา เสื้อผ้าและของใช้ไปมอบให้กับเด็กๆ นอกจากนี้ทางชมรมหมอน้อยเพื่อสังคมยังได้จัดกิจกรรม Meeting เพื่อให้นักศึกษาที่เป็นผู้ก่อตั้งโครงการและผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้มาชุมนุมร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้องในชมรม เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทำความดีให้กับสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะแพทยศาสตร์ต่อไป

 

พูดคุยกับ  นางสาวศุทธินี พู่ประเสริฐศักดิ์  (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประธานค่ายเติมฝัน ปันรอยยิ้มสู่สังคม)

อยากทราบว่าค่ายที่เราจัดขึ้นนี้เป็นค่ายในลักษณะไหน  ในค่ายมีกิจกรรมอะไรบ้าง

          ค่ายเติมฝัน ปันรอยยิ้มสู่สังคม เป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรมหมอน้อย ที่ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้มาเข้าค่ายร่วมกันเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 แล้ว โดยเราได้ไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่  สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นจะมีทั้งกิจกรรมการสานสัมพันธ์ และกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน ก็คือการให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปูคา เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR  ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย และ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น

 

 

ทำไมถึงตัดสินใจทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมนี้

          คิดว่า การทำกิจกรรมค่ายนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น การวางแผนงานและยังได้รู้จักกับเพื่อนๆและน้องๆมากขึ้นอีกด้วย มากไปกว่านั้นยังได้ทำประโยชน์ให้กับสังคม แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 จะทำได้ก็ตาม

 

ได้อะไรจากค่ายนี้บ้าง

          อย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือมิตรภาพ จากเพื่อนร่วมงาน และน้องๆทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้กิจกรรมค่ายในปีนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี นอกจากนั้นการได้ทำกิจกรรมกับชุมชนทำให้เรารู้สึกว่า นักศึกษาแพทย์ก็ไม่ได้ทำแค่เรียนหนังสืออย่างเดียว ก็ยังทำประโยชน์ สร้างความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นๆได้เหมือนกัน เพียงแค่เราตั้งใจที่จะทำมันเท่านั้น

 

 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม