Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ดูแลสุขภาพอย่างไร ในช่วงวิกฤติหมอกควัน

 

<iframe style="width:500px; height:275px;" src="//e.issuu.com/embed.html#3069958/59062212" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 

ดูแลสุขภาพอย่างไร ในช่วงวิกฤติหมอกควัน

          มลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาสิงแวดล้อมที่เกิดขึ้น และพบเห็นได้อย่างชัดเจนทั่วไปทั้งในเขตชุมชนขนาดใหญ่ และพื้นที่พัฒนาที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกิจกรรมอุตสาหกรรม การคมนาคม การจราจร การก่อสร้าง  การเผาขยะมูลฝอย รวมทั้งการเผาของเศษวัสดุในพื้นที่การเกษตร ซึ่งสารมลพิษเหล่านี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรงแล้ว ยังก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลก และทำลายชั้นโอโซนเป็นต้น  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพและชีวิตของประชาชนทั่วไป

วิธีปฏิบัติตัวเพื่อหลักเลี่ยงมลพิษทางอากาศดังนี้

 1. ผู้ใช้รถยนต์ควรเปิดระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้องโดยสารเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก
 2. ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ควรใส่แว่นกันลม ป้องกันฝุ่นละอองระคายเยื่อบุตาและใช้หน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าหนาๆชุบน้ำ ปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้ง
 3. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคารออกนอกบ้านเมื่อจำเป็น
 4. งดการออกกำลังกายทุกชนิดในที่โล่งและที่ร่มโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะในขณะที่อากาศในที่โล่งมีลักษณะหมอกควันหนา มีมลพิษหรือควันพิษ จะทำให้ฝุ่นละอองนาดเล็กถูกหายใจเข้าไปสู่ถุงลมในปอดได้
 5. ขณะมีอาการเป็นหวัด ควรใช้หน้ากากอนามัยเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่โล่ง
 6. ใช้น้ำเกลือกลั้วคอแล้วบ้วนทิ้งวันละ 3-4 ครั้ง

    

 1. ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจ ควรมียาฉุกเฉินพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกรณีอาการกำเริบควรพบแพทย์หรือคลินิกใกล้บ้าน
 2. หลีกเลี่ยงการได้รับมลพิษในสิ่งแวดล้อม และอากาศสกปรก เช่นเขม่าควันท่อไอเสียรถยนต์ ไอจากสารเคมี
 3. งดการประกอบอาหารโดยใช้เตา การเผากิ่งไม้ใบไม้ การจุดธูป ซึ่งเป็นบ่อเกิดของมลพิษทางอากาศและโรคมะเร็ง
 4. ภายในอาคาร/บ้าน ให้ใช้พัดลมดูดอากาศออกสร้างม่านน้ำไหลจากหลังคาจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศลงได้
 5. ทำความสะอาดห้องทำงาน บ้านเรือนด้วยผ้าชุบน้ำ หรือ ม๊อบ ไม่ควรกวาดหรือดูดฝุ่นให้ฟุ้งกระจาย
 6. ติดเครื่องกรองอากาศที่สามารถกรองอนุภาพขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ดับเครื่องยนต์ ทุกครั้งเมื่อจอดรถ (ถึงแม้จะจอดรอก็ตาม ขอให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง)
 8. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยรับประทานผักสดผลไม้ และอาหารที่มีวิตามินซี วิตามินดีให้มากขึ้น

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ มช.

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม