Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวประจำปี 2563

                   

                                  

                           

     ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ ผศ.พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแถลง ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารสุจิณโณ และลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ,โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล , พิธีเปิดศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ , ความร่วมมือกับซิสโก้ และ DELL นำเทคโนโลยีชั้นสูงพัฒนานวัตกรรมและการบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ , Digital Platform ของ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อาทิ Suandok Hospital Line ,ตู้ Kiosk ชำระเงิน , หุ่นยนต์จัดยา , การส่งยาทางไปรษณีย์ , Suandok Xpress Lab , ศูนย์ศรีพัฒน์ เตรียมเปิด OPD ใหม่ , การก่อสร้าง Medical Hub , การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ 3 และการเปิดให้บริการต่างๆของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ , COVID-19 กับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก , 7 วัน ระวังอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน พร้อมสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.
          

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม