Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดให้บริการ Suandok Xpress Lab “บริการเจาะเลือด ตรวจแล็บด่วน”

     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการ Suandok Xpress Lab  สวนดอกเอ็กซ์เพรสแล็บ  “บริการเจาะเลือด ตรวจแล็บด่วน” ให้กับผู้ป่วยเดิม ที่มีนัดหมายเจาะเลือดล่วงหน้า สำหรับผู้ป่วยทุกสิทธิรักษา ทุกรายการตรวจที่ทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการ

     ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากสถิติผู้มารับบริการเจาะเลือดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันจันทร์-วันศุกร์ เฉลี่ยวันละ 1,000 ราย และ วันเสาร์-วันอาทิตย์ เฉลี่ยวันละ 100 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค covid-19 และลดความแออัดของผู้ป่วยที่ต้องใช้บริการในตึกใหญ่ของโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจึงเปิด Suandok Xpress Lab เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ

ซึ่งมีขั้นตอนการเข้ารับบริการ 5 ขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ใช้บริการจองคิวเข้ารับบริการผ่านห้องตรวจที่ผู้ป่วยตรวจรักษา เพื่อใช้บริการ สวนดอกเอ็กซ์เพรสแล็บ ในการเจาะเลือดล่วงหน้าครั้งถัดไป

2. ผู้ใช้บริการมาเข้ารับบริการตามวัน เวลาที่จองคิวไว้ โดยแสดงใบนัด หรือ เปิดใบนัดจากแอพพลิเคชั่น LINE @suandokhospital  ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล เพื่อตรวจสอบคิวนัดหมาย โดยไม่ต้องลงจากรถ

3. จากนั้นจะมีจุดจอดรถยนต์ หรือ จักรยานยนต์ ไว้รองรับผู้ใช้บริการ ณ ลานจอดรถอาคาร 108 ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับห้องเจาะเลือด

4. เมื่อเข้าไปที่ห้อง Suandok Xpress Lab จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ตู้ Kiosk เสียบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ผ่านสิทธิในการรักษา และชำระเงิน

5.รอรับบริการเจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์ เป็นอันเสร็จสิ้น "รับประกันเวลาบริการภายใน 15 นาที”

     Suandok Xpress Lab ตั้งอยู่ชั้น1 อาคาร 108 เปิดให้บริการในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ให้บริการในวันจันทร์- วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 07.00 - 12.00 น. อัตราค่าบริการ เจาะเลือดด่วน 100 บาท (เบิกไม่ได้ทุกสิทธิ) โดยยกเว้น ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี และผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 - 934826 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.00 – 12.00 น. และโทร 053 – 936539 ในเวลา 12.00 – 16.00 น.

 

 

*

 *****************************

 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม