Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

New Normal “ความปรกติใหม่ในโลกใบเดิม”

New Normal “ความปรกติใหม่ในโลกใบเดิม”

 

 

      ทางสถานีวิทยุ FM 100 ได้มีการผลิตรายการ เพี่อหาความหมายของ New Normal จากโรคโควิด-19 ในความหมายของสื่อสารการศึกษา เศรษฐกิจ ในด้านการแพทย์สาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยทำการเชิญ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน ธีรภาพวงศ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สรุปได้ว่าการเกิด new normal ทำให้สิ่งต่างๆ มาเร็วกว่าที่คาดไว้ แต่เป็นในทางที่ดี

      คณะแพทยศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือคนไทย หันมาเปลี่ยนวิถีชีวิต ใส่ใจรักษาสุขภาพมากขึ้น สวมหน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์ โรงพยาบาล ทั้ง 3 แห่งของคณะฯ ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างชัดเจน ได้แก่ แอพพลิเคชั่น ในการนัดผู้ป่วยระบบส่งยากลับบ้าน (ซึ่งทางสวนดอกได้เป็นอันดับ 2 ของประเทศ) ระบบของ iSuandok เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย ระบบนำเครื่องเทอร์โมสแกนโซลูชั่น วัดค่าอุณหภูมิคัดกรองและคัดแยกป้องกันการแพร่เชื้อห้องฉุกเฉินแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบป้องกันการกระจายของ COVID-19 และโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ศูนย์ M-TEC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงในการมีระบบปรึกษาทางไกล ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้า และศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งขณะนี้ ทำผ่านบล็อกเชน  คณะเศรษฐศาสตร์ สรุปว่า เป็นการเร่งเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ผู้สูงอายุจะต้องปรับตัวมาใช้เทคโนโลยีด้วยเพื่อความอยู่รอด ทุกคนที่อยู่รอดปรับตัวได้ เริ่มหาอาชีพใหม่ๆเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่า เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม การล็อกดาวน์ปิดเมือง การประกาศเคอร์ฟิว และการให้คนอยู่บ้าน มีผลต่อการออกแบบในอนาคต คณะการสื่อสารมวลชน พบว่าเกิดข่าวปลอม และความสับสนทำให้ต้องเกิดองค์กรกลางมาให้ข่าว New Normal จะทำให้เกิดมาตรฐานใหม่ของคนในอนาคต

 

******************************************************************

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม