Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับเครื่องเทอร์โมสแกนโซลูชั่นคัดกรองและคัดแยกป้องกันการแพร่เชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับเครื่องเทอร์โมสแกนโซลูชั่น  

คัดกรองและคัดแยกป้องกันการแพร่เชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ

     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำเครื่องเทอร์โมสแกนโซลูชั่นมาใช้ วัดค่าอุณหภูมิคัดกรองและคัดแยกป้องกันการแพร่เชื้อ โดยเครื่องจะสแกนได้หลายคน เพื่อใช้วัดอุณหภูมิร่างกายของผู้มารับบริการ และบุคลากรในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

                                                                                      

   

     ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้นำเครื่องเทอร์โมสแกนโซลูชั่นมาติดตั้ง ณ บริเวณ จุดคัดกรอง ประตูทางเข้า ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ โดยเครื่องนี้เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด หรือ อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ชนิดหนึ่งที่สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้จำนวนหลายคน ในตำแหน่ง และเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุที่ต้องการวัด ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งคล้ายกับการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูป โดยสิ่งที่ตรวจจับคือรังสีอินฟราเรด ช่วงความยาวคลื่นหนึ่ง แล้วแปลงเป็นอุณหภูมิตามกฎการแพร่รังสีและประมวลผลเป็นภาพสองมิติของอุณหภูมิที่คำนวณได้ สามารถวัดคนไข้ที่มีความร้อนในร่างกายเป็นเครื่องบ่งชี้ เพื่อคัดกรอง คัดแยก และป้องกันผู้ปฎิบัติงานไม่ให้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง ในการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยการทำงานของกล้องจะแสดงอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ เมื่อตรวจพบว่า อุณหภูมิสูงผิดปกติระบบจะแจ้งเตือน ให้ผู้ปฎิบัติงานแปรผลมายังคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว และลดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่คัดกรองได้อีกด้วย

      ดังนั้น เครื่องเทอร์โมสแกนโซลูชั่น จากคุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ ที่ปรึกษาคณบดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มช.,บริษัท HikVision, บจก. ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) และ บมจ. เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) มอบให้กับโรงพยาบาลนั้น จะทำให้บุคลากร และประชาชนมีความมั่นใจ ในการเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม