Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

“ต้องทำอย่างไร เมื่อต้องแยกกักตัวอยู่บ้าน”ในสถานการณ์โควิด-19

“ต้องทำอย่างไร เมื่อต้องแยกกักตัวอยู่บ้าน”ในสถานการณ์โควิด-19

   อ.พญ.ขวัญหทัย แก้วปู่วัด อาจารย์ประจำหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้คำแนะนำว่า การแยกกักตัวเองอยู่ที่บ้าน คือการลดโอกาสที่เราแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น ก่อนที่เราจะมีอาการ หรือมีเพียงแค่ความเสี่ยง คือผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีความเสี่ยงมาก่อน จะมีช่วงระยะเวลาที่ผู้ป่วยไม่แสดงอาการที่แพร่เชื้อได้ เพราะฉะนั้น คนกลุ่มนี้จะต้องแยกกักเพื่อรอดูอาการของตัวเอง ไม่ให้แพร่เชื้อออกไป

     อย่างไรก็ตามการแยกกักตัวจะทำที่ไหนก็ได้ หากเป็นสถานที่เหมาะสม สามารถแยกตนเองออกจากสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ถ้าไม่สะดวกที่จะกักตัวที่บ้าน เช่น สถานที่ไม่เหมาะสม เราสามารถที่จะให้เขาแยกไปยังสถานที่ในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานของรัฐที่จัดหาไว้ให้ หากเป็นไปได้ให้แยกการใช้ห้องน้ำด้วย ต้องอยู่คนเดียวในสถานที่นั้นจริงๆ ประตูต้องปิดมิดชิดทำความสะอาดภายในห้องได้ด้วยตนเอง สังเกตุตัวเองอยู่ที่บ้าน จะต้องหยุดกิจกรรมที่ต้องสัมผัสกับผู้อื่น หยุดเรียน หยุดงาน อย่างน้อยเป็นเวลา 14 วัน  พยายามรักษาระยะห่างบุคคลที่อยู่ในบ้านอย่างน้อย 1-2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และสังเกตุอาการตัวเองที่บ้านอย่างใกล้ชิด

     ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง จะมีหลายรูปแบบ ในกรณีที่เดินทางมาจากถิ่นที่ระบาดหรือว่าความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อแล้ว หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อไปในสถานที่บางแห่ง อาทื ร้านอาหาร บ่อนไก่ หรือสนามมวย คนที่ใกล้ชิดมากที่สุด คือคนที่อยู่ในระยะสามารถติดเชื้อได้ กับผู้ที่ยืนยันว่าได้ติดเชื้อแล้วคือ อยู่ในระยะ 1-2 เมตร หรือว่ามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  แต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในระยะห่างออกมา อาจจะไม้รู้จักกับบุคคลเหล่านั้นโดยตรง ความเสี่ยงก็จะลดลงตามลำดับ ถ้าหากไปสถานที่แห่งนั้นแต่คนละเวลาหรือคนละวันจริงๆแล้วนับได้ว่าความเสี่ยงจะลดถอยลงเรื่อยๆตามลำดับ    

     หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโควิด-19 ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีบริการ“ Suandok COVID-19 Health Line” เป็นสายบริการสุขภาพ ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ COVID-19 เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน มีอาการไม่รุนแรง หรือไม่มีอาการ โทร.096-7546516  083-9278400 และ053-934000 ให้คำปรึกษา ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม