Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

แพทย์ชี้ ผู้ป่วยบาดเจ็บทางตาเหตุจากการทำงาน 98% ไม่ได้สวมแว่นป้องกัน แนะสวมแว่นนิรภัยขณะทำงาน ป้องกันตาบอด

 

 

 

      แพทย์เชียงใหม่พบประชาชนวัยทำงานในภาคเหนือที่ได้รับการบาดเจ็บทางตา ร้อยละ 98 ไม่ได้สวมใส่แว่นนิรภัยป้องกันอุบัติเหตุ การตัดหญ้าและตอกตะปู เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดลูกตาแตกทำลุ มีความรุนแรงถึงขั้นตาบอดร้อยละ 42  พร้อมแนะนำประชาชนสวมใส่แว่นนิรภัยทุกครั้งเพื่อป้องกันตาบอดจากการทำงาน

     รศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่าว่า “การเกิดอุบัติเหตุบริเวณดวงตาเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาบอดหรือการสูญเสียสายตาที่พบได้บ่อยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากประชาชนมีอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม ซึ่งบางครั้งการทำเกษตรกรรมและการตัดหญ้าโดยไม่ใส่แว่นป้องกัน มักทำให้ได้รับอุบัติเหตุจากใบมีด ก้อนหิน เศษดิน และกิ่งไม้ ส่งผลต่อโรคทางตาต่างๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุเหล่านี้ ได้แก่ ลูกตาแตกทะลุ เศษวัตถุตกค้างในลูกตา ติดเชื้อที่กระจกตา ติดเชื้อทั้งลูกตา ทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นตามมา โดยส่วนมากอุบัติเหตุเหล่านี้มักเกิดกับประชาชนวัยทำงาน อายุน้อย และเป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุข

    จากการศึกษาของ ผศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล และคณะ อาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. พบว่าผู้ป่วยบาดเจ็บทางตาที่เกิดจากการทำงาน ไม่ได้สวมแว่นนิรภัยขณะทำงานสูงถึง ร้อยละ 98 การตัดหญ้าและตอกตะปูเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดลูกตาแตกทะลุ มีความรุนแรงถึงขั้นตา ยอดร้อยละ 42

 

 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้จัดโครงการ “แว่นนิรภัยกันตาบอด” โดยทีมนำทางคลินิก (Clinical lead team) เพื่อรณรงค์ ให้ความรู้ประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของการสวมใส่แว่นนิรภัย ในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขณะทำงานที่มีความเสี่ยง เช่น ตัดหญ้า ตอกตะปู เจียเหล็ก เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้มีการวางแผนแจกแว่นนิรภัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและเห็นถึงความสำคัญของ  การสวมใส่แว่นนิรภัยขณะทำงานอีกด้วย


      ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อแว่นนิรภัย ผ่านบัญชี eye CMU run for sight  ที่จะส่งต่อความปลอดภัยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 408-412094-9 ชื่อบัญชี eye CMU run for sight สำหรับท่านที่ต้องการลดหย่อนภาษี สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินและชื่อ ที่อยู่ผ่านทาง INBOX ติดต่อสอบถามทาง INBOX  หรือโทร 0639128970

 

 

 

 

*********************************************************

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม