Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช. จัดอบรมพร้อมสอนบุคลากรทำตะกร้าฟอกฝุ่น PM 2.5

รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช. จัดอบรมพร้อมสอนบุคลากรทำตะกร้าฟอกฝุ่น PM 2.5

                                             

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดอบรมบุคลากรพร้อมสอนทำเครื่องฟอกอากาศอย่างง่าย ราคาประหยัด โดยการใช้ตะกร้า มีประสิทธิภาพกรองฝุ่นละอองขนาเล็ก PM 2.5 ได้กว่า 80% 

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าอนุภาคขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอนหรือ PM10 มีผลกระทบต่อสุขภาพของปอด ประชากรจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้สัมผัสกับระดับค่าเฉลี่ยต่อวันของฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้สูงในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคมในหลายปีที่ผ่านมา และยังคงเป็นปัญหาอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยปลายฤดูหนาวต้นฤดูร้อนที่มีการเผาทางการเกษตรในที่นาที่สวน และไฟป่าซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากชาวบ้านเผาเพื่อหวังผลทางการเกษตร ส่วนหนึ่งเป็นการเผาเพื่อทำแนวกันไฟป่าและส่วนน้อยเกิดตามธรรมชาติ ประกอบกับความกดอากาศสูงยังปกคลุมในชั้นบรรยากาศตอนบนอยู่ ร่วมกับภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาล้อมรอบคล้ายแอ่งกระทะ และช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงลมสงบ ควันไฟส่วนใหญ่จึงไม่สามารถลอยสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศตอนบนและถูกกระแสลมพัดออกไปจากพื้นที่ได้ จึงทำให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมหนาแน่นในชั้นบรรยากาศเหนือพื้นดินอยู่เป็นเวลานานราว 2 เดือนก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคหัวใจ” 

ด้วยความห่วงใยในบุคลากรคณะฯ กว่า 6 พันคน ท่านได้เสริมว่า “จากสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของบุคลากรและผู้ป่วย จึงได้จัดโครงการรณรงค์และดูแลสุขภาพบุคลากรกรณีปัญหาฝุ่นควันรับมอบ “ตระกร้าฟอกฝุ่น PM 2.5” และ“หน้ากากป้องกันฝุ่นควัน” &  Work Shop DIY เครื่องฟอกอากาศขึ้น ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่อง ผลกระทบจาก P. M 2.5 และวิธีการปฏิบัติตัวขณะมีฝุ่นควัน

โดยจัดให้มีการมอบตระกร้าฟอกฝุ่น PM 2.5 (Air Purifier DIY by Suandok) จำนวน 120 เครื่อง และหน้ากากป้องกัน PM 2.5 จำนวน 100,000 ชิ้น แก่แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ และศูนย์

                                                                                               

ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. การเสวนาให้ความรู้ผลกระทบจาก PM 2.5 และวิธีการปฏิบัติตัวขณะมีฝุ่นควัน โดย รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ , สอนและแนะนำวิธีใช้ ประโยชน์ของการ DIY ตะกร้าฟอกอากาศ โดย อ.นพ. สุทธิภาศ พงศ์มณี ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งพบว่าสามารถกรองฝุ่นละอองขนาเล็ก PM 2.5 ได้ถึง 80% วัสดุหาซื้อได้ง่าย ราคาประหยัด และสามารถทำได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีการสาธิตวิธีการการสวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5 อย่างถูกวิธี นอกจากนี้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยังได้จัดพื้นที่ Safe Zone บริเวณ ชั้น 3 ตึกตะวันกังวานพงศ์ไว้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 ด้านนอกอาคาร/พื้นที่การให้บริการผู้ป่วย มีเครื่อง Monitor PM 2.5 รายงานค่าแบบ Real time ทุกอาคารที่เป็นพื้นที่การบริการผู้ป่วยอีกด้วย”

 

                  

                                                               

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม