Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

จำเป็นหรือไม่? กับการพบแพทย์เพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง

จำเป็นหรือไม่? กับการพบแพทย์เพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง

 

                                                            

         เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวก่อนออกเดินทาง คนส่วนใหญ่จะคำนึงถึงสถานที่ที่สวยงามที่ได้ไป เสื้อผ้าที่ต้องสวมใส่ สถานที่พักอันสวยงามที่คำนึง แต่ละเลยให้กับการศึกษาโรคต่างๆของแต่ละประเทศที่ไป เพื่อพร้อมเตรียมตัวเรื่องสุขภาพก่อนออกเดินทาง ซึ่งในขณะเดินทางเปรียบเสมือนการไม่นำโรคติดต่อจากต่างประเทศเข้ามาสู่ในประเทศของตน ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรจะปฏิบัติ

         

        อ.นพ.อมรพัฐ กิจโร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ประจำ Travel clinic ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้อธิบายถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพก่อนออกเดินทางว่า หากเรามีความพร้อมและวางแผนก่อนออกเดินทาง ด้วยการได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพื่อเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง อย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ (เตรียมพร้อมกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ โดยประเมินจากแผนการเดินทางในแต่ละภูมิประเทศ) จะเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยปราศจากการนำโรคติดต่อจากต่างประเทศมาสู่ในประเทศได้อีกด้วย มีการศึกษาในต่างประเทศว่า นักท่องเที่ยว 1 แสนคน ท่องเที่ยวในประเทศที่กำลังพัฒนา ในช่วง 1 เดือน จำนวนประชาการครึ่งหนึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพ 8 เปอร์เซ็นต์ มาพบแพทย์ 1-5 เปอร์เซ็นต์ ป่วย ไม่สามารถมาทำงานได้ และ 0.3 เปอร์เซ็นต์ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล สิ่งสำคัญที่สุดที่แพทย์ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเลยคือผู้ป่วย 1 ในแสนคนที่เสียชีวิต จึงเป็นเรื่องที่น่าตกใจว่า การพบแพทย์เพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง จึงมีผลต่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทย 60-70 เปอร์เซ็นต์ ให้ความสำคัญในการมาตรวจสุขภาพก่องเดินทางมาเที่ยวเมืองไทย จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยควรปฏิบัติ

      อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญในการเดินทาง บุคคลนั้นต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดีแข็งแรง การตรวจเช็คว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่ ความเสี่ยงในสถานที่ไป ด้านสภาพอากาศ ภูมิประเทศ โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ จะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดโรคสู่บุตรในครรภ์ได้

     หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกท่องเที่ยว Travel clinic ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. บริการ ชั้น 5 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 053-934-552 หรือ 053-936700

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม