Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

การแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 31

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 (Syringe Games 31st) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จาก 23 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์อันดี สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษาแพทย์ทั้ง 23 สถาบัน ตลอดจนการใช้กีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ให้สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพ ( จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม