Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ระวัง!!!!!!......ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ

 

โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ เกิน กว่าร้อยละ 10 ของประชากรไทยทั้ง ประเทศ 70 กว่าล้านคนเป็นโรคที่มาจาก ข้อเข่าเสื่อม และมีแนวโน้มอัตราสูง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยกาลังก้าวสู่ สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ โรคข้อเข่า เสื่อมจึงพบได้มากขึ้น สาหรับประเทศไทย พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย พบ ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป


อ.นพ.ธีรนัย พยัฆวิเชียร แพทย์ทางด้านกระดูกและข้อ ประจาศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวถึง สาเหตุส่วนใหญ่ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมในแต่ละคน จะเริ่มในอายุที่ไม่เท่ากัน ขึ้นกับพันธุกรรม และ กรรมพันธุ์ในแต่ละคน สาหรับเรื่องของพฤติกรรมโดยเฉพาะในคนเอเชีย การนั่งคุกเข่า ไหว้พระ การงอเข่า และการขึ้นลงบันไดโดยที่ไม่จาเป็น ส่วนนี้กระตุ้นกับความเสื่อมของเข่าได้ นอกจากนี้น้าหนักตัว มีส่วนเป็น อย่างมาก ในการส่งผลต่อข้อเข่า ในคนผอม มีความเสี่ยงน้อยกว่า ในกรณีเข่าเสื่อมของปฐมภูมิคือ ไม่ได้มี สาเหตุใดมากระตุ้น แต่หากเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุทไี่ ม่ขึ้นกับน้าหนักตัว เช่น เคยมีอุบัติเหตุมาก่อน นักกีฬา มีปัญหาเอ็นฉีกขาด ไม่ได้รับการซ่อมแซม หรือซ่อมแล้วมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บซ้า การเกิดเข่าเสื่อมก็จะ เป็นไปได้ง่ายขึ้น รวมถึงข้อเสื่อมที่เก่ียวกับการอักเสบ ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เจอกันบ่อยเช่น โรคเก๊าท์เทียม โรครู มาตอยด์ หรือการติดเชื้อในเข่ามาก่อน ทั้งหมดนี้จะกระตุ้นทาให้เข่าเสื่อมได้เช่นกัน แต่จะเป็นเข่าเสื่อม ประเภทที่มีสาเหตุ


ขั้นตอนการรักษาเบื้องต้น ต้องให้ความรู้ ว่าปัญหาจริงๆเกิดจากร่างกายเรา เพราะฉะนั้นร่างกายเรา จะกลับไปเป็นตอนสมัยหนุ่ม สาว นั้นคงเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่ว่าจะดูแลรักษาตัวอย่างไร ที่จะช่วยชะลอ และ ควบคุมไม่ให้เกิดข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้น โดยให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นตัวกระตุ้น ที่ทาให้เกิดการปวดเข่าและ เข่าเสื่อม ควรหลีกเลี่ยง นั่งบนพื้น การงอเข่า การพับเข่าเป็นเวลานานบ่อยๆ รวมถึงการขึ้นลงบันได โดยที่ไม่ จาเป็น หากมีอาการปวดเข่า ปวดตอนที่เราใช้งาน เช่น การลุกขึ้นจากเก้าอี้ หรือเดินขึ้นลงบันได ประเภทนี้จะ กระตุ้นทาให้เกิดการปวดได้ นี่คืออาการแสดงของข้อเข่าเสื่อม เพียงแต่ว่าถ้าเกิดอาการปวดเป็นในช่วงที่เราพัก อยู่ หรือมีอาการบวม มีไข้ร่วมด้วย อาจต้องระวังว่าเป็นสาเหตุของการปวดเข่าเช่นติดเชื้อ โรครูมาตอยด์ หรือ เก๊าท์ได้
แนวทางการรักษาโดยใช้ยาจะแนะนาเบื้องต้น จะเป็นยาลดปวด ประเภทกลุ่มพาราเซตามอล จะ ค่อนข้างปลอดภัยหาซื้อได้ทั่วไป ในยาลดอาการอักเสบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการฉีด ยาลดการอักเสบ

รูปแบบรับประทาน หรือว่าการทาช่วยลดอาการ ก็จะทาให้คนไข้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ที่ดีขึ้น แต่จะมี ผลข้างคียง ยากลุ่มนี้ควรที่จะได้รับการสั่งจากแพทย์ การซื้อยาทานเองค่อนข้างอันตราย เพราะโรคนี้เป็นโรค วัยผู้สูงอายุ จะปัญหาโรคด้านอื่นด้วย เช่น หัวใจ ไต ที่ส่งผลต่อการใช้ยา ควรได้รับการสั่งยาโดยการรักษาด้วย การผ่าตัด และไม่ผ่าตัด
หากรักษาทุกวิธีแล้วไม่ได้ผลควรได้รับการผ่าตัดโดยการได้รับคาแนะนาจากแพทย์ ซึ่งปัจจุบัน พัฒนาการทางการแพทย์ดีขึ้น มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการระงับปวดหลังการผ่าตัดจากวิสัญญีแพทย์ ทา ให้ผู้ป่วยไม่ปวดหลังการผ่าตัด ฟื้นตัวได้เร็วใน 24 ชั่วโมง (จากเดิม 3-5 วัน) หลังการผ่าตัดแล้วจะไม่มีอาการ ของโรคข้อเข่าเสื่อมอีกต่อไป เนื่องจากการผ่าตัดปัจจุบันเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ที่ได้รับพัฒนามาหลาย ยุคหลายสมัย ปัญหาการแพ้จากการรายงานมีน้อยมาก จะมีการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องกายภาพ และเรื่องการปวด มีการตรวจติดตามปีละครั้ง หากต้องการรับคาปรึกษาสามารถพบแพทย์ได้ที่ห้องตรวจ กระดูกและข้อ เบอร์10 และ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชั้น 13,9 อาคาร ศรีพัฒน์)
********************************************************

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม