Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

แพทย์ มช. เตือน! ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน เสี่ยงจอประสาทตาเสื่อมเร็ว!

แพทย์ มช. เตือน! ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน เสี่ยงจอประสาทตาเสื่อมเร็ว!

 

 

             ปัจจุบันสมาร์ทโฟนกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่แทบจะขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของหลายๆคน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารในสังคมยุคดิจิตอล แม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้น แต่การจ้องมองจอเป็นเวลานานติดต่อกันหลายชั่วโมง อาจทำให้เกิดปัญหาสายตาในด้านต่างๆตามมา โดยเฉพาะคลื่นแสงสีฟ้าที่ออกมาจากหน้าจอ สามารถทำลายกระจกตาหรือจอประสาทตาได้อีกด้วย

           

 

             ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “แสงสีฟ้าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อบลูไลท์นั้น แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ประเภทที่มีประโยชน์ และประเภทที่มีอันตรายต่อดวงตา สำหรับประเภทที่มีประโยชน์นั้นเรียกว่า บลูเทอร์ควอยซ์ blue-turquoise light ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแสงปกติที่เราใช้ในการมองเห็นอยู่ทุกวัน ไม่เว้นแม้แต่แสงจากดวงอาทิตย์ โดยจะมีผลต่อวัฏจักรการนอน/ตื่น และความจำของเรา ส่วนแสงสีฟ้าประเภทที่มีอันตรายเรียกว่าบลู-ไวโอเล็ต blue-violet light แสงสีฟ้าประเภทนี้เป็นแสงที่มีความยาวคลื่นสั้น โดยเฉพาะแสงสีฟ้าประเภทพลังงานสูงจะเป็นอันตรายต่อดวงตาอย่างมาก มีงานวิจัยทางการแพทย์พบว่าถ้าเผชิญหน้ากับแสงสีฟ้าเป็นเวลานาน อาจทำให้เซลล์ในดวงตาตาย เนื่องจากคลื่นแสงพลังงานสูงเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระในเซลล์ของจอประสาทตา ทำให้เซลล์ค่อยๆเสื่อมลงส่งผลให้เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม

หลีกเลี่ยงการใช้สมาร์ทโฟนในที่มืด เนื่องจากดวงตาของเราต้องเพ่งสายตาไปที่หน้าจอซึ่งมีขนาดเล็ก ทำให้ม่านตาขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าปกติ ซึ่งแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะทำร้ายสายตาเราได้ ดังนั้นจึงควรใช้ สมาร์ทโฟนในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอเท่านั้น”

            สำหรับผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน หรือใช้สมาร์ทโฟนในที่มืด ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงภัยจากแสงสีฟ้าทั้งสิ้น เนื่องจากดวงตาของเรานั้นต้องเพ่งสายตาไปที่หน้าจอซึ่งมีขนาดเล็ก ทำให้ม่านตาขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าปกติ นำมาสู่สัญญาณเตือนของโรคเช่น จะรู้สึกมีอาการแสบตา ตาแห้ง ปวดที่กระบอกตา สายตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด เป็นต้น โดยวิธีป้องกันจอประสาทตาเสื่อมจากการใช้สมาร์ทโฟน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้แก่ การสวมแว่นตาที่ป้องกันยูวี หรือแว่นตาที่กรองแสงสีฟ้าได้ และอีกทางเลือกหนึ่งคือติดฟิล์มที่หน้าจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เพื่อช่วยลดแสงยูวี เป็นการป้องกันไม่ให้ดวงตาสัมผัสแสงเหล่านี้โดยตรง และเมื่อต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานควรสวมหมวกหรือใช้ร่มป้องกันยูวี”

“ยึดสูตร 20-20-20 คือทุก 20 นาที เราควรหยุดมองหน้าจอดิจิตอล และมองไปที่วัตถุอื่นๆที่อยู่อย่างน้อย 20 ฟุต (6 เมตร) ห่างจากเรา เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที เพื่อพักผ่อนสายตาไม้ให้ล้าจนเกินไป”

สุดท้ายนี้ ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร ยังได้แนะวิธีการถนอมสายตา โดยให้ยึดสูตร 20-20-20 คือทุก 20 นาที เราควรหยุดมองหน้าจอดิจิตอล และมองไปที่วัตถุอื่นๆที่อยู่อย่างน้อย 20 ฟุต (6 เมตร) ห่างจากเรา เป็นเวลาอย่างน้อย  20 วินาที เพื่อพักผ่อนสายตาไม้ให้ล้าจนเกินไป รวมถึงแนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปตรวจสุขภาพตาทุกๆ 1 ปี เพื่อป้องกันการเกิดโรคตาต่างๆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม