Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ออกพื้นที่ “ต้านมหันตภัยฝุ่นควันพิษ เพื่อยั้งเมิน”

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. ออกพื้นที่ “ต้านมหันตภัยฝุ่นควันพิษ เพื่อยั้งเมิน” โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. นำทีมงานหน่วยแพทย์อาสา คณะแพทยศาสตร์ มช. และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ พร้อมแจกหน้ากากอนามัย ให้ความรู้ แจกอุปกรณ์การป้องกันฝุ่นควัน และจัดทำ Clean Room สาธารณะให้เป็นที่พักพิงชั่วคราวแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ หมู่บ้านยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม