Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

แพทย์ มช.เตือน! อากาศเป็นพิษ กระทบสุขภาพ ก่อมะเร็งปอด

 

แพทย์ มช.เตือน! อากาศเป็นพิษ กระทบสุขภาพ ก่อมะเร็งปอด

  

                  มลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและพบเห็นได้อย่างชัดเจนทั่วๆไปทั้งในเขตชุมชนขนาดใหญ่ และพื้นที่พัฒนาที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกิจกรรมอุตสาหกรรม การคมนาคม การจราจร การก่อสร้าง การเผาขยะมูลฝอยรวมทั้ง การเผาของเศษวัสดุในพื้นที่การเกษตร ซึ่งสารมลพิษเหล่านี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรงแล้ว ยังก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลก การทำลายชั้นโอโซนเป็นต้น

 

       ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางการหายใจคณะแพทยศาสตร์ มช. และคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน มช. กล่าวว่า “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศนั้น เมื่อสูดหายใจเข้าไปในปอดแล้วสามารถกระจายไปตามเส้นเลือดและเม็ดเลือดได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นนั้น หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหามลพิษอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ต่อเนื่องเป็นวัน จะทำให้ระบบต่างๆ ในร่างกายเกิดการอักเสบ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เกิดอาการกำเริบ ส่วนผู้ที่ร่างกายปกติเกิดอาการเจ็บป่วยได้ รวมทั้งอาจเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันได้จากอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, เส้นเลือดตีบ, ความดันโลหิตสูง หรือเกิดติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่วนผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวนั้น หากต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหามลพิษอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดทั้งปี จะทำให้มีความเสี่ยงอย่างสูงที่เกิดการเจ็บป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพอง, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือผนังหลอดเลือดเสื่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด ซึ่งมีข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการ จากทั่วโลกที่ยืนยันในเรื่องนี้”

       นอกจากนี้ ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ประชาชนสามารถทราบดัชนีคุณภาพ อากาศในจังหวัดเชียงใหม่ได้ โดยหาข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.cmaqhi.org/ CMAQHI ย่อมาจาก ChiangMai Air Quality Health Index หรือ พิมพ์ค้นหาคำว่า “ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่” เว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ชาวเชียงใหม่ในทุกอำเภอ ได้รับรู้คุณภาพอากาศในทุกพื้นที่ ทั้งแบบเวลาจริงทุกชั่วโมง และแบบค่าเฉลี่ยใน 24 ชม.ที่ผ่านมา พร้อมคำอธิบายระดับดัชนีคุณภาพอากาศ และคำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพชาวเชียงใหม่ เว็บไซต์นี้ตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องสุขภาพ และชีวิตของประชาชน จึงขอแนะนำวิธีปฏิบัติตัว และดูแลตัวเองเบื้องต้นดังนี้  ข้อแรกคือต้องเริ่มจากตัวเองที่จะต้องไม่เป็นผู้ก่อ หรือต้นเหตุของปัญหาในการกำเนิดมลพิษ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เผา หรือใช้เชื้อเพลิงจากฟืน ข้อที่สองเมื่อสัมผัสมลพิษระดับที่เป็นสีส้มหรือสีแดง (ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 101 - 201 ขึ้นไป) ควรหาซื้อหน้ากาก N95 ป้องกันฝุ่น PM 2.5 มาสวมใส่ และศึกษาวิธีสวมใส่ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันมลพิษเข้าสู่ร่างกาย ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป้นเวลานาน ข้อสุดท้ายเมื่ออยู่บ้านช่วงที่มีปัญหามลพิษอากาศรุนแรง ถ้าเป็นไปได้ควรติดตั้งเครื่องฟอกอากาศไว้ด้วย เพราะจากการทดสอบพบว่าฝุ่นละอองในอากาศในอาคารและนอกอาคารแทบจะไม่แตกต่างกัน โดยเครื่องปรับอากาศไม่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ด้วย

  รับชมคลิป มหันตภัยมลพิษทางอากาศ และ การป้องกันตนเองจาก PM 2.5 ตอนที่ 1 ได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=5UicdWGrFNI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2QxeCLzk7YMwx50M5pF-aVJ4-BEJQt04MmPfgWcED-wyindEp7_pEmCn8

 และ มหันตภัยมลพิษทางอากาศ และ การป้องกันตนเองจาก PM 2.5 ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=V2ebGjyJwPQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR17KAolrl1Urg-VUyRZsgI4mA0IrhVCcpzpW-lAknyzUuxsww_1_Rf7R0k

               

 

 

 

*****************************************************************

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม