Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

เสร็จสิ้นไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กับงานบุญครั้งประวัติศาสตร์ พิธีทำบุญปอยหลวงเพื่อเฉลิมฉลอง โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญปอยหลวง เพื่อเฉลิมฉลอง โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีบุคลากร  คณะแพทยศาสตร์ มช. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพีธีกว่า 1 หมื่นคน


 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์อาพาธตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระวันรัตประธานเมตตาเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด โรงพยาบาลสงฆ์ฯ เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่เปิดให้บริการพระภิกษุสงฆ์อาพาธในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนแบบครบวงจร (One stop service) และได้มาตรฐาน สามารถรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธในระดับที่วิกฤตได้เต็มที่ โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ สถานที่สำหรับทำหัตถการต่างๆ อาทิ ห้องเอกซเรย์ ห้องตรวจเลือด ห้องจ่ายยา  หออภิบาลเวชบำบัดวิกฤต (ICU) ฯลฯ ปัจจุบันโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เพิ่มจำนวนแพทย์ที่ให้บริการในห้องตรวจพระภิกษุสงฆ์ทั้งแพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ และได้ เพิ่มห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกหลายรายการ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีพิธีทำบุญปอยหลวง เพื่อเฉลิมฉลองโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขึ้น

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “ ในพิธีทำบุญปอยหลวงมีคณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชนจากวัดต่างๆทั่วภาคเหนือ ได้แห่ครัวทานร่วมทำบุญในงานปอยหลวงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนครัวทานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. ทำให้บรรยากาศในวันดังกล่าว เต็มไปด้วยความสนุกสนาน คึกคัก หลายขบวนมีมหรสพ แตรวง ดนตรีพื้นบ้าน ฟ้อนรำนำหน้าครัวทาน ทั้งนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมออกโรงทานตลอดทั้งงาน นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเรา ชาวสวนดอก ซึ่งจากการจัดพิธีทำบุญปอยหลวงในครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เงินที่ได้ในครั้งนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ จะได้นำดำเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลสงฆ์ ฯ รวมถึงนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และ เป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธจากทั่วภาคเหนือที่เข้ามารับการรักษา              ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แห่งนี้ กระผมใคร่ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณ และอนุโมทนาให้บุญกุศลจากการทำบุญในครั้งนี้ จงประสบผลแก่ทุกท่าน รวมทั้งคนในครอบครัว ให้พบแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังตั้งใจ ทุกประการเทอญ ”

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบทุนด้วยการบริจาคทุนทรัพย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-938400 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-4-95594-8 (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

“ผู้ใดดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เหมือนดูแลเราตถาคต”

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม