| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

คณะแพทย์ฯ มช. จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลมหากุศล สบทบทุน “สร้างบ้านหลังใหม่ แด่อาจารย์ใหญ่ ครูผู้มีพระคุณ”

คณะแพทย์ฯ มช. จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลมหากุศล

                   สบทบทุน “สร้างบ้านหลังใหม่ แด่อาจารย์ใหญ่ ครูผู้มีพระคุณ”

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันฟุตบอลมหากุศล รายได้สมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่แด่อาจารย์ใหญ่ นำทีมโดย ต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี และเต๋า-สมชาย เข็มกลัด ป็นตัวแทนทีมสิงห์ออลสตาร์ พบทีมVIPคณะแพทย์ มช. ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า “คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการสร้างบ้านหลังใหม่..แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ”ขึ้น เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จัดสร้างอาคารสำหรับเป็นสถานที่รักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน จัดทำโครงกระดูกอาจารย์ ห้องเก็บโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ และห้องปฏิบัติงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่างอาจารย์ใหญ่ให้มีความทันสมัย รองรับการให้บริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานสำหรับสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ใหญ่ผู้ซึ่งเสียสละร่างเพื่อการศึกษา

 

โดยได้จัดการแข่งขันฟุตบอลมหากุศล ทีมสิงห์ออลสตาร์ พบทีม VIPคณะแพทย์ มช. ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น .ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวของเหล่าขุนพลนักเตะทีมดารา นักกีฬา และบุคคลในวงการต่างๆ ผู้ที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลพร้อมใจกันสร้างมหากุศล นำทีมโดย ต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี, เต๋า-สมชาย เข็มกลัด ,หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์, บัวขาว บัญชาเมฆ ,สมจิตร จงจอหอ เป็นต้น ซึ่งจะพบกับทีมVIPคณะแพทย์ มช.นำโดย ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองคณบดีด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ ก็จะมาร่วมสร้างมหากุศลนี้ไปพร้อมกัน พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าวยังได้มีการจัดกิจกรรมคลินิคฟุตบอลให้กับเยาวชนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลอีกด้วย ”

 

ทางด้าน ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการว่า “การศึกษาวิชาแพทย์นั้นนักศึกษาแพทย์ต้องเรียนกายวิภาคศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญ โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆจากร่างอาจารย์ใหญ่ซึ่งถือเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการศึกษาวิชาชีพแพทย์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ เช่น โครงกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาท หลอดเลือด หัวใจ ปอด ระบบย่อยอาหาร และระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น ตลอดจนพัฒนาเทคนิคการรักษาให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และในส่วนของร่างอาจารย์ใหญ่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการร่างอาจารย์ใหญ่ สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกทักษะผ่าตัด และการให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง สถานที่ในการจัดเก็บและรักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่เป็นส่วนสำคัญที่อยู่ภายในบริเวณคณะแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่จำกัดและไม่เพียงพอต่อการรองรับร่างอาจารย์ใหญ่ ประกอบกับบริเวณโดยรอบเป็นอาคารเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ ทำให้การขยายพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการจัดเก็บร่างอาจารย์ใหญ่เป็นอย่างยิ่ง คณะฯจึงมีโครงการสร้าง “บ้านหลังใหม่...แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ” ขึ้น เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในการจัดสร้างในครั้งนี้

 

โดยสถานที่ในการจัดสร้างในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ในการบริจาคที่ดินของวัด ประมาณ 1 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการก่อสร้าง ซึ่งจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารประมาณ 30 ล้านบาท โดยตัวอาคารเป็นลักษณะอาคาร 2 ชั้น  ประกอบด้วยห้องดองร่างอาจารย์ใหญ่ ห้องจัดทำโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ ห้องจัดเก็บโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ และห้องปฏิบัติงานวิจัยอาจารย์ใหญ่”

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ นักฟุตบอลอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ โดยคู่แรก เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นการชิงชนะเลิศ ฟุตบอลอาวุโส กลุ่มอายุ 50-55 ปี ระหว่างทีมชลประทานกับ ซิลเวอร์สตาร์ และคู่ที่ 2 เป็นการชิงชนะเลิศ ฟุตบอลอาวุโส กลุ่มอายุ 40-45 ปี ระหว่างทีม สหมิตรเฮฮากับ ทีมคุณอี๊ด, กิจกรรมคลินิกฟุตบอลที่บรรดาเหล่าดาราสิงห์ออลสตาร์ จะทำการฝึกสอนการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องเพื่อเป็นนักกีฬาฟุตบอลในอนาคต แก่น้องๆ เยาวชน จังหวัดเชียงใหม่กว่า 120 คน ใน, การแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่าง ระหว่างทีม วีไอพีคณะแพทย์ศาสตร์ ปะทะ ทีมสิงห์ออลสตาร์ และกิจกรรมประมูลของที่ระลึกอีกด้วย

 

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญสร้างมหากุศล ธารน้ำใจ...เพื่อบ้านหลังใหม่แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ ได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก” เลขบัญชี 566-4-048440  และส่งหลักฐานการโอนเงินทาง Line ID 061-2670111 หรือ กด*948*หนึ่ง*100# แล้วโทรออก (บริจาคครั้งละ 100 บาท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-2676111  

 

 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม