| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. จัด “เดิน วิ่ง มหากุศล มหิดล 61”

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

จัด “เดิน วิ่ง มหากุศล มหิดล 61”

 

 

          7 คณะ 1 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. จัดกิจกรรม “เดิน วิ่งมหากุศล มหิดล 61”เพื่อหารายได้สมทบทุน “ราชสมาทร” ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน นี้ ตั้งแต่เวลา05.00 น.

 

         ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า       ในวาระวันมหิดลอันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันที่ 24 กันยายน ของทุกปีนั้น จะมีการจัดกิจกรรมหลายๆส่วน  หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญคือ “งานเดิน วิ่งมหากุศล มหิดล 61”เพื่อเป็นการน้อมรำลึก และเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ผู้ทรงวางรากฐานการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้เจริญรุ่งเรือง  

 

        นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายตามนโยบายเชิงรุกของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการหารายได้สมทบทุน “ราชสมาทร” ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ทั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของ 7 คณะ และ 1 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     อันประกอบไปด้วย คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดให้มีกิจกรรม “เดิน วิ่งมหากุศลมหิดล” เป็นประจำทุกปี 

 

       สำหรับปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 44 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว จำนวนกว่า 4,000 คน แบ่งประเภทวิ่งเป็น 2 ระยะด้วยกันคือมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และFamily Run  ระยะทาง 3.5กิโลเมตร ค่าลงทะเบียนวิ่งท่านละ 350 บาท และ VIP 1,500 บาท         ผู้ลงทะเบียนวิ่งจะได้รับเหรียญ เบอร์วิ่ง และเสื้อวิ่ง สำหรับประเภท VIP จะได้รับ โล่ เหรียญ เบอร์วิ่ง และเสื้อวิ่ง

 

        บริจาคสมทบทุนราชสมาทรเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.โทร.0-539-35909 หรือ 053-935609

https://isuandok.med.cmu.ac.th/running/index.php#content1

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม