| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

พัฒนาหอผู้ป่วยประคับประคองฯเต็มรูปแบบตั้งทีมสหวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

พัฒนาหอผู้ป่วยประคับประคองฯเต็มรูปแบบตั้งทีมสหวิชาชีพ  ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

 

 

 

        คณะแพทย์ มช.นำเงินบริจาค จากการจัดงาน”สวนดอกร้อยดวงใจ ปีที่10 “ พัฒนาหอผู้ป่วย ของรพ.สวนดอกให้เป็นหอผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ายเพื่อดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานกับโรงพยาบาลเครือข่าย  รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง         

         ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.)เปิดเผยว่า“ในปี 2560 คณะแพทย์ได้จัดกิจกรรมระดมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์การดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ายแบบองค์รวม(Comprehensive Palliative Care Center) จำนวนกว่า 41 ล้านบาท  แต่เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการสร้างศูนย์ฯดังกล่าว จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยตั้งทีม สหสาขาวิชาชีพของศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะท้ายแบบองค์รวม ขึ้นมาโดยอยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

        นอกจากนี้ เงินบริจาคที่ได้รับมานั้น ได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ที่จะต้องใช้ในการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ ที่นอนลม และเตียงนอน เป็นต้น โดยอุปกรณ์ที่กล่าวมานี้ จะให้ผู้ป่วยยืมไปใช้ที่บ้าน รวมถึงใช้เป็นค่าพาหนะสำหรับผู้ป่วยที่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตในวาระสุดท้ายแต่ไม่มีเงินอีกด้วย”

คณบดีคณะแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จะดำเนินการปรับปรุงหอผู้ป่วยเก่า ชั้น 3 อาคารสุจิณโณ ให้เป็นหอดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยมีเตียงผู้ป่วยจำนวนทั้งหมด 6 เตียง พร้อมจัดซื้อหุ่นอุปกรณ์ต่างๆสำหรับสอนญาติผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำผู้ป่วยกลับไปอยู่ที่บ้านในระยะท้าย

        ขณะนี้เริ่มซื้อตุ๊กตาและหุ่นจำลองส่วนหนึ่งแล้ว ซึ่งคาดว่าหอดูแลผู้ป่วยดังกล่าว จะเป็นสถานที่ประสานงานติดต่อกับเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานและการเรียนรู้ของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักศึกษาแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการรักษาผู้ป่วยผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ายต่อไป”    

 

********************************************************************

 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม