| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบถวาย สมเด็จพระวันรัต ในการเสด็จทำพิธีเปิดโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

ทรงโปรดมีพระบัญชามอบถวาย สมเด็จพระวันรัต

ในการเสด็จทำพิธีเปิดโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

              

                       สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบถวาย สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิด "โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม  2561 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า “โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลที่ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยเฉพาะทาง และผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ  และนักบวชทุกศาสนาทั่วประเทศ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547  คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ของภาคเหนือมีความเห็นร่วมกันในการพัฒนา เพื่อให้ตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต สามารถบริการตรวจรักษาได้อย่างครบวงจร ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีนโยบายในการพัฒนาตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต ให้มีความสามารถเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีความพร้อมทุกด้าน ในการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ และนักบวชทุกศาสนา ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่ได้มาตรฐาน โดยการเพิ่มบุคลากร อุปกรณ์การแพทย์ และปรับปรุงอาคารดังกล่าว เพื่อให้มีการบริการแบบครบวงจร ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 ชั้น ประกอบไปด้วยชั้นที่1 ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องทำหัตถการ ห้องจ่ายยาและการเงิน ห้องเอ็กซเรย์ และ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ชั้นที่2 หอผู้ป่วยหนักไอซียู ชั้นที่3 หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธเตียงรวม ชั้นที่4 หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธห้องเดี่ยว ชั้นที่5 ห้องพิธีการสงฆ์ ห้องประชุม และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่แหวนสุจิณโณ”

                       ในปี พ.ศ.2560 มีสถิติการรักษาพระภิกษุสงฆ์ ประมาณ 9,000 ราย ค่ารักษารวมทั้งสิ้น 43,530,067 บาท ซึ่งในแต่ละปีทางโรงพยาบาลฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์บัตรทอง โดยใช้เงินจากนิธิสงฆ์อาพาธ และเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ กว่า 30,186,347 บาท

                       สำหรับพิธีการในครั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบถวาย สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิด "โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” โดยมีพระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7 พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค7  พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่และในจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายการต้อนรับ

                      โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ห้องติดต่อสอบถาม โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053935966 ,  053938742

                      ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญด้วยการบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053938800 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ” ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-4-95594-8 และสามารถบริจาคผ่าน Application SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์  หรือ  mobile banking ของธนาคารอื่นๆ โดยสแกนผ่าน QR Code มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม