| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

HACC:CMU จัดประชุมโรงพยาบาลทั่วประเทศ

 

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศไทย แลกเปลี่ยนความรู้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของประเทศภายใต้แนวคิด “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม"

                      35522331 2202411896451880 8002655637416706048 n      35547530 2202411879785215 4315304597506752512 n

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีให้สัมภาษณ์ว่า “คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ร่วมกับ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ในนามศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ( HACC:CMU ) และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดการประชุม 19th H.A. Northern Regional Forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation ภายใต้แนวคิดหลัก “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม" ในวันที่  14 - 15   มิถุนายน 2561  เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่บุคลากรทางการจากทั่วประเทศกว่า 1,000คน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่การสร้างความสมดุลระหว่างการมีระบบงานที่เข้มแข็งกับความสุขของคนทำงาน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของประเทศไทย  อีกทั้งยังเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานที่ภาคภูมิใจของบุคลากรและโรงพยาบาลอีกด้วย

35732279 2202411869785216 2524789193444425728 n  35541650 2202411843118552 4146817621804711936 n

การประชุมในครั้งนี้ จัดให้มีพิธีเปิดขึ้น ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์นายแพทย์ อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ร่วมบรรยาย นอกจากนั้นในปีนี้ยังได้จัดเสวนาธรรม ในเรื่องคุณค่า คุณภาพ คุณธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต หรือ "พระมหาสมปอง" พระนักเทศน์ชื่อดังจากวัดสร้อยทองอีกด้วย” พร้อมทั้งยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์แพทย์จากทั่วประเทศ และ นพ.ดิษกุล ประสิทธิ์ (หมอตั้ม) จากรายการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ (MasterChef Thailand) เจ้าของเพจ " EAT Matters " ซีซั่น 2 และคุณโดม เจ้าของแนวคิด "เอี่ยมดี รีไซเคิล"  การรับซื้อและจัดการขยะในบ้านหรือชุมชน กำไรที่ได้ 30% มอบให้บ้านเด็กกำพร้าภูมิภูสลอง เชียงราย ร่วมบรรยาย และเสวนาให้ความรู้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมบนเวที Mini Stage 

 

35744056 2203744149651988 3160054950042533888 n 

35519834 2203744159651987 9206341134316470272 n

 1529379062370

 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม