| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2018)

 

 

IMG 3390

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2018)  โดยในวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปีเป็นการรวมพลังแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่  ภายใต้คำขวัญ  “Be there for Someone else. Give blood Share life” (ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิตให้ชีวิต) เพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และให้ผู้บริจาคโลหิตเกิดความเข้าใจมีความภูมิใจในการบริจาคโลหิต ได้รับรู้ว่าโลหิตที่บริจาคไปนั้นนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดเพียงใด  โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโถง ชั้น1 อาคารเฉลิมพระบารมี    คณะแพทยศาสตร์ มช. 

              ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับผิดชอบบริหารงานธนาคารเลือด กล่าวว่า ในวันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิด ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ  A B O (เอ บี โอ) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ได้เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรม วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2018) ภายใต้คำขวัญ  “Be there for Someone else. Give blood Share life” (ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิตให้ชีวิต) เพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ทั่วโลก

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีการรับบริจาคโลหิตทั้งในสถานที่ และนอกสถานที่ โดยในแต่ละปีมีผู้บริจาคโลหิตประมาณ ๓๒,๐๐๐ คน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทย และแสดงความขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตประจำ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสียสละบริจาคโลหิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการรณรงค์ให้ก่อเกิดผู้บริจาคโลหิตใหม่ขึ้น โดยเฉพาะ เยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีการปฏิบัติตามด้วยการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากในปัจจุบันมีการ ใช้ปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้น ทำให้โลหิตที่นำไปใช้กับผู้ป่วยไม่เพียงพอในบางครั้ง หากมีการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณโลหิตเพียงพออย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ,ให้ความรู้การดูแลสุขภาพดีด้วยการบริจาคโลหิต และร่วมบริจาคโลหิต การตรวจสุขภาพผู้บริจาคโลหิต,การวัดความดันโลหิต และตรวจหมู่โลหิตฟรี 

 

                                                                  ************************************************************

IMG 3397IMG 3396

 

IMG 3392IMG 3259

IMG 3389IMG 3393

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม