| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

วันละ 1 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 

 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผุดโครงการ “วันละ 1 บาท” แจกออมสินช้างน้อยและสมุดคู่ฝากแก่บุคลากรทางการแพทย์ และชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อผู้ป่วยยากไร้

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า “โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้บริการตรวจรักษาประชาชนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และเป็นผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย ถึงแม้จะมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลรองรับ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องรับภาระในการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยมารับบริการตรวจรักษาจำนวนกว่า 3,900 ราย ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลวันละประมาณ 890 ราย นอกจากนั้นยังมีพระภิกษุสงฆ์อาพาธอีกปีละประมาณกว่า 3,000 รูป คิดเป็นจำนวนผู้ป่วยรวมปีละกว่า 1 ล้านราย ส่งผลให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดขึ้นทั้งหมดปีละประมาณกว่า 100 ล้านบาท

 

คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงได้จัดโครงการ“วันละ 1 บาท” เชิญชวนประชาชน ผู้ป่วยญาติ และบุคลากร ทำบุญด้วยเงินจำนวนวันละ 1 บาท หรือมากกว่านั้น และจัดตั้งตู้รับบริจาคในรูปแบบการ์ตูนคุณหมอ พยาบาล และผู้ป่วย จำนวน 4 ตู้,จัดทำระบบ QR Code เพื่อเพิ่มสะดวกในการบริจาค ซึ่งใบเสร็จที่ได้จากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า นอกจากนี้ยังได้จัดทำ ออมสินช้างน้อย จำนวน 100 เชือกพร้อมสมุดคู่ฝากโครงการวันละ 1 บาท สะสมน้ำใจ...เพื่อผู้ป่วยยากไร้ มอบให้กับภาควิชา หน่วยงาน ห้องตรวจต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มช่องทางความสะดวกในการออมเงินของภาควิชา/ฝ่าย/งานต่างๆ และกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโดยเริ่มจากภายในบ้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อีกด้วย

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม