| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

รพ.มหาราชขนครเชียงใหม่ ปรับโฉมเพิ่มบริการคลินิก108 แก่ผู้ป่วย

คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดให้บริการ คลินิก 108 โฉมใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการ“คลินิก 108โฉมใหม่ (Clinic 108 All New) ” ซึ่งจากเดิมให้บริการเฉพาะผู้ป่วยประกันสังคมเท่านั้น ปัจจุบันเพิ่มการให้บริการตรวจรักษาข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ และตรวจสุขภาพ แบบครบวงจรในที่แห่งเดียว (One Stop Service) 

 

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า “คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ และให้บริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล เราจึงมีนโยบายในการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวดรวดเร็ว จึงได้ขยายการให้บริการภายใต้คลินิก 108 ซึ่งจากเดิมให้บริการเฉพาะผู้ป่วยประกันสังคมเท่านั้น ปัจจุบันเพิ่มการให้บริการตรวจรักษาแก่ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ ประชาชนที่ต้องการรับบริการด้านสุขภาพ ด้วยโรคที่ไม่ซับซ้อน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และยาที่ได้มาตราฐาน

นอกจากตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้ว ยังให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงแบบครบวงจรในที่แห่งเดียว (One Stop Service) ซึ่งหากมีการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่น  X-ray ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเจาะเลือด สามารถตรวจได้ที่อาคารเดียวกัน และยังมีอีกหนึ่งบริการที่ได้จัดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ คือ Suandok Health Shop เพื่อจำหน่ายสินค้าด้านสุขภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชสำอาง ในราคาพิเศษอีกด้วย

ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนการตรวจด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว อีกทั้งยังสามารถนัดจองตรวจด้วยตัวท่านเองทางโทรศัพท์มือถือผ่าน QR Code หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935639 และ 053-935170 เวลาทำการ วันราชการ เวลา 08.00 - 20.00 น. วันหยุดราชการ เวลา 08.30-12.00 น. 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม