| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

31พฤษภาคมของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลก

 

คณะแพทย์ มช. จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก รณรงค์ให้ประชาชนรู้พิษภัยของบุหรี่

    องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่า บุหรี่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงหลายชนิด โดยสาเหตุจากการสูบบุหรี่ ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิต สามอันดับแรก ได้แก่ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด และโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งกลไกที่ทำให้บุหรี่เป็นพิษต่อหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากสารเคมีที่อยู่ในควันบุหรี่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งจะเป็นพิษทำให้เกิดอาการอักเสบและแข็งตัวของหลอดเลือด นอกจากนี้ทำให้เกร็ดเลือดเกาะตัวกันง่ายขึ้น ซึ่งไขมันชนิดไม่ดี หรือไขมันเลวจะมีเยอะกว่าไขมันดี อีกประเด็นคือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการสูบบุหรี่จะเป็นตัวขัดขวางทำให้ไม่สามารถหล่อเลี้ยง หรือนำออกซิเจนมาเลี้ยงร่างกายได้ดี โดยสรุปการสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดตีบ ถ้าเส้นเลือดตีบบริเวณอวัยวะไหนก็จะมีผลต่อตรงนั้น ยกตัวอย่าง ถ้าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบก็จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ทำให้เกิดการเสียชีวิต และถ้าเกิดอาการตีบหรือแตกที่สมอง ก็จะทำให้สมองตาย เป็นสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะทรมาน เพราะเป็นเร็วแต่เสียชีวิตช้า ซึ่งจากสถิติของประเทศไทยในแต่ละปี จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้กว่า 1 หมื่นคนต่อปี ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้สูบบุหรี่เท่านั้นที่จะเจ็บป่วยและตายจากพิษควันบุหรี่ ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่ หรือผู้สูบบุหรี่มือสอง ก็มีโอกาสเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากบุหรี่ได้เช่นเดียวกัน และ เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทางคณะแพทยศาสตร์ มช.จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่”

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การเผยแพร่ความรู้นิทรรศการ “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” พร้อมให้คำแนะนำและการปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่แก่ประชาชน บริการประเมินความรุนแรงในการติดสารนิโคติน บริการตรวจวัดระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในผู้สูบบุหรี่ สาธิตกลไกการเกิดพิษภัยของบุหรี่ บริการนวดกดจุดเพื่อเลิกบุหรี่ เชิญชิมอาหารสุขภาพสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และร่วมสนุกเล่นเกมส์ ตอบคำถาม พร้อมแจกรางวัลให้ผู้โชคดีภายในงาน

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม