| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

วันปัสสาวะรดที่นอนโลก

ปัสสาวะรดที่นอนในเด็ก และปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆในผู้ใหญ่ เรื่องเล็กที่ไม่เล็ก!!

วันที่ 30 พฤษภาคมของทุกปี เป็น“วันปัสสาวะรดที่นอนโลก” (World Bedwetting Day) ซึ่งทางสมาคมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะเด็กนานาชาติ (ICCS) และสมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งทวีปยุโรป (ESPU) ได้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองและเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าถึงการรักษาภาวะปัสสาวะรดที่นอน พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจเรื่องภาวะปัสสาวะรดที่นอน และให้ประชาชนทั่วไปมีการตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญของการไปพบแพทย์และรับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม

 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย (Thai Society      for Pediatric Urology;TSPU) ได้จัดกิจกรรมวันปัสสาวะรดที่นอนโลก ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ลานบนทางเดิน skywalk คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมีผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          เป็นประธานในพิธีเปิด

รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์   อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ภาวะที่ปัสสาวะในขณะนอนหลับในเด็กที่อายุมากกว่า 5 ขวบขึ้นไป มีรายงานอุบัติการณ์ในประเทศไทยที่ร้อยละ 15-18 ในเด็กอายุระหว่าง 5-15 ปี สาเหตุของโรคปัสสาวะรดที่นอนที่พบบ่อยคือ ปริมาณปัสสาวะมากตอนกลางคืน ความผิดปกติของการทำงานของกระเพาะปัสสาวะและหูรูด ความผิดปกติในพฤติกรรมและพัฒนาการ   ภาวะปัสสาวะรดที่นอนมีผลกระทบทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า ปัญหาครอบครัว การเรียน การเข้าสังคม และคุณภาพชีวิตได้     การวินิจฉัยและการดูแลรักษาปัสสาวะรดที่นอนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างแพทย์สหสาขา เช่น ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะเด็ก จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม เป็นต้น และที่สำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและเด็กด้วย”

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย (Thai Society for Pediatric Urology; TSPU) ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยการเสวนาและตอบปัญหา “ปัสสาวะรดที่นอนในเด็ก เรื่องใหญ่?” วิทยากรโดย อ.พญ.ณัฐพร หงษาวงศ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และ รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,การเสวนาและตอบปัญหา “ปัสสาวะบ่อยกลางคืนในผู้ใหญ่ เรื่องเล็ก?” วิทยากรโดย อ.นพ.อัคร อมันตรกูล ภาควิชาศัลยศาสตร์ และ อ.นพ.พฤทธ์ กิติรัตน์ตระการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกิจกรรมตลอดงาน เช่น นิทรรศการเกี่ยวกับปัสสาวะรดที่นอนและการปัสสาวะบ่อยกลางคืน ,ตอบคำถามปัสสาวะรดที่นอนและการปัสสาวะบ่อยกลางคืน โดยทีมงานแพทย์ แจกเอกสารความรู้เรื่องปัสสาวะรดที่นอนการปัสสาวะบ่อยกลางคืน พร้อมเล่นเกมส์ชิงรางวัล

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม