| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

แพทย์ มช.เตือนเล่นสงกรานต์ ระวัง! ติดเชื้อ-ตาบอด

แพทย์ มช.เตือนเล่นสงกรานต์ ระวัง! ติดเชื้อ-ตาบอด

 ตาแดง 2

 

ปัจจุบันการเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์เปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมใช้วิธีประพรมน้ำ รดน้ำแต่พอเหมาะ มาเป็นการเล่นสาดน้ำที่รุนแรงมากขึ้น หากไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะดวงตาที่เป็นอวัยวะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบการสวมใส่คอนแทคเลนส์ไปเล่นน้ำสงกรานต์ ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังอีกเป็นเท่าตัว ไม่เช่นนั้นอาจเสี่ยงติดเชื้อจนถึงขั้นตาบอดได้

ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ควรหลีกเลี่ยงการนำน้ำที่ไม่สะอาด หรือน้ำที่มีขุ่นโคลนมาเล่นสาดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพราะน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ หรือแม้กระทั่งโปรโตซัว หากเข้าตาจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา ตาแดง ตาอักเสบ และกระจกตาอักเสบเป็นแผลติดเชื้อได้ ซึ่งบางคนติดเชื้อรุนแรงถึงขั้นตาบอด ดังนั้น ควรใส่แว่นกันแดดเพื่อป้องกันแสงแดด และช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจกระแทกตาได้ และสำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ควรถอดออกก่อนเล่นน้ำ หากใส่คอนแทคเลนส์ไปเล่นน้ำโดยไม่ระวัง อาจเสี่ยงติดเชื้อจนถึงขั้นตาบอดได้ นอกจากนี้ หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาไม่ควรขยี้ตา เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยถลอกที่กระจกตา และเกิดการติดเชื้อที่กระจกตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาด หรือลืมตาในน้ำสะอาดและกลอกตาในน้ำไปมา เพื่อให้สิ่งแปลกปลอมหลุดออก หากมีอาการผิดปกติ เช่นแสบตา ตาแดง มีขี้ตา น้ำตาไหล สู้แสงไม่ได้ ตามัวลง ควรพบจักษุแพทย์ใกล้บ้าน ไม่ควรซื้อยาหยอดเอง เพราะมีบางภาวะที่อาจทำให้ตาบอดได้หากรักษาล่าช้า

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตเราควรหมั่นดูแลและรู้วิธีที่ช่วยป้องกันโรคหรือภาวะต่างๆ ที่อาจอันตรายต่อดวงตาของเรา ดังนั้นการเล่นน้ำช่วงสงกรานต์อย่างระมัดระวังและปลอดภัย ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เรามีดวงตาที่สดใสคู่กับเราไปนานๆ

*******************************************************************

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม