| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

กิจกรรมค่ายผู้ป่วยโรคลมชักครั้งที่ 9

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดกิจกรรมค่ายผู้ป่วยโรคลมชักครั้งที่ 9

Picture2

 

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายผู้ป่วยโรคลมชักครั้งที่ 9 ในหัวข้อเรื่อง“ใช้ชีวิตฮื้อมีความสุขกับโรคลมชัก” เพื่อแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการดูแลตนเองในด้านต่างๆแก่ผู้ป่วยโรคลมชัก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคลมชักไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือคู่สมรสยังมีโอกาสพบปะ แลกปลี่ยนทัศนคติที่มีเกี่ยวกับโรคนี้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความมั่นใจในการดูแลตนเอง มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้เป็นปกติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

พ.ญ. กมรวรรณ กตัญญูวงศ์ กรรมการบริหารศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการบริหารโรคลมชักแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ปัญหาสำคัญที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุจากโรคลมชัก ได้ถูกยกมาเป็นหัวข้อเน้นย้ำที่สำคัญสำหรับกิจกรรมนี้ อุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายประการเช่นอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะของผู้ป่วยกลุ่มนี้ ซึ่งอุบัติเหตุจากการจราจรเหล่านี้หลีกเลี่ยงได้จากการควบคุม รับประทานยากันชักอย่างมีวินัย หากไม่มีอาการชักอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ถึงจะปลอดภัยจากการขับขี่ยานพาหนะ นอกจากนั้นกีฬาบางประการเช่น ว่ายน้ำ หรือปีนที่สูง อาจต้องหลีกเลี่ยงในระหว่างทำการรักษา หากต้องประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล หรือเตาไฟ จำเป็นต้องมีการระมัดระวังเพิ่มเติม นอกจากนี้ในค่ายผู้ป่วยโรคลมชักยังเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลผู้ป่วยสอบถามปัญหาต่างๆที่ข้องใจ รวมถึงมีกิจกรรมสันทนาการเล็กๆน้อยๆเล่นเกมส์ชิงของรางวัลอย่างสนุกสนาน   กิจกรรมค่ายผู้ป่วยโรคลมชักมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้แก่จังหวัดลำปาง ลำพูนและพะเยา

*******************************************************************************************************************************************************************************

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม