| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

 

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ มช. ร่วมกับ ปธพ.รุ่น 5            

และพันธมิตร จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

 

1521128129506

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ แพทยสภา มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ปธพ.รุ่น 5 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลแม่ลาว มูลนิธิขาเทียมเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งมีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่านว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์ วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 05.00 – 16.00 น. เพื่อตรวจสุขภาพแก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงประมาณ 500 ราย โดยกิจกรรมนี้เป็น 1 ใน 9 กิจกรรมที่จัดถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดยรูปแบบในการจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ได้ให้บริการสุขภาพด้าน เจาะเลือด และคลินิกเทคนิคการแพทย์ ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วัดค่าBMI X Ray Digital ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คลินิกตา คลินิกหู คลินิกทันตกรรม ตรวจช่องปากไทรอยด์ กายอุปกรณ์ แปรผลและตรวจโดยแพทย์อายุรกรรม รับยา และการสอนวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR

นอกจากนี้ทางมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ปธพ.รุ่น 5 ยังได้มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ให้กับทางศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จำนวน 3 เครื่อง และ มอบขาเทียม จำนวน 20 ชุด รถเข็น จำนวน 21 คัน ไม้ค้ำยัน จำนวน 18 คู่ เครื่องช่วยการได้ยิน 16 เครื่อง ให้แก่ ผู้พิการที่เข้าร่วมในโครงการอีกด้วย

***********************************************************************  

1521178514913

 1521340071327

C360 2018 03 15 21 03 25 216C360 2018 03 15 20 44 52 810

 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม