| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ดูแลสุขภาพอย่างไร ให้ปลอดภัยจากหมอกควัน

 Ad smog edit

 มลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและพบเห็นได้อย่างชัดเจนทั่วๆไปทั้งในเขตชุมชนขนาดใหญ่ และพื้นที่พัฒนาที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกิจกรรมอุตสาหกรรม การคมนาคม การจราจร การก่อสร้าง การเผาขยะมูลฝอยรวมทั้ง การเผาของเศษวัสดุในพื้นที่การเกษตร ซึ่งสารมลพิษเหล่านี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรงแล้ว ยังก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลก การทำลายชั้นโอโซนเป็นต้น

จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบในแอ่งกระทะ ในขณะที่สภาพความกดอากาศ อุณหภูมิ และความชื้นในอากาศก่อให้เกิดหมอกในตอนเช้า เมื่อหยดน้ำในอากาศรวมตัวกับฝุ่นละอองและสารมลพิษในอากาศ เกิดเป็นลักษณะของ Smog (Smoke+fog) ขึ้น ทําให้เกิดสภาพฟ้าหลัวมลพิษจึงถูกกดไว้ไม่สามารถลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างยิ่งกับภาวะฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องสุขภาพและชีวิตของประชาชนทั่วไปจึงขอแนะนำวิธีปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศ ดังนี้

1. ผู้ใช้รถยนต์ควรเปิดระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้องโดยสารเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก

2. ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ควรใส่แว่นกันลมป้องกันฝุ่นละอองระคายเยื่อบุตาและใช้หน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าหนาๆชุบน้ำ ปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้ง

3. หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมภายนอกอาคาร ออกนอกบ้านเมื่อจำเป็น

4.งดการออกกําลังกายทุกชนิดในที่โล่งและที่ร่มโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะในขณะที่อากาศในที่โล่งมีลักษณะหมอกควันหนา มีมลพิษหรือควันพิษ จะทําให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กถูกหายใจเข้าไปสู่ถุงลมในปอดได้

5. ขณะมีอาการเป็นหวัดควรใช้หน้ากากอนามัยเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่โล่ง

6. ใช้น้ำเกลือกลั้วคอแล้วบ้วนทิ้งวันละ3-4 ครั้ง

7. ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจ ควรมียาฉุกเฉินพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกรณีอาการกำเริบควรพบแพทย์หรือคลินิกใกล้บ้าน

8.หลีกเลี่ยงการได้รับมลพิษในสิ่งแวดล้อมและอากาศสกปรก เช่น เขม่าควันไฟ ควันท่อไอเสียรถยนต์ ไอจากสารเคมี

9. งดการประกอบอาหารโดยใช้เตา การเผากิ่งไม้ใบไม้ การจุดธูป ซึ่งเป็นบ่อเกิดของมลพิษทางอากาศและโรคมะเร็ง

10. ภายในอาคาร/บ้าน ให้ใช้พัดลมดูดอากาศออก สร้างม่านน้ำไหลจากหลังคาจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศลงได้

11. ทำความสะอาดห้องทำงาน บ้านเรือน ด้วยผ้าชุบน้ำ หรือ ม๊อบ ไม่ควรกวาดหรือดูดฝุ่นให้ฟุ้งกระจาย

12. ติดเครื่องกรองอากาศที่สามารถกรองอนุภาพขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. ดับเครื่องยนต์ ทุกครั้งเมื่อจอดรถ (ถึงแม้จะจอดรอก็ตาม ขอให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง)

14. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยรับประทานผักสด ผลไม้ และอาหารที่มีวิตามินซี วิตามันดีให้มากขึ้น

******************************************************************************************************************************************************************

Ad smog8 edit

 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม