| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

คณะแพทย์ฯ มช. จัดกิจกรรมวันไตโลก

คณะแพทย์ มช. จัดกิจกรรมวันไตโลก

web kidney 2561

 

หน่วยโรคไต คณะแพทย์ มช. จัดกิจกรรมวันไตโลก ชี้โรคไตเรื้อรังพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็นสาเหตุการตายอันดับ 8 ในเพศหญิง คร่าชีวิตผู้หญิงกว่า 6แสน รายต่อปี กระตุ้นเตือนให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคไตเรื้อรัง การป้องกันและชะลอความเสื่อมของไตในเพศหญิง

ทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปี International Federation of Kidney Foundation และ International Society of Nephrology ได้กำหนดเป็นวันไตโลก (World Kidney Day) ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สถานพยาบาลทั่วประเทศ และสถาบันที่เกี่ยวกับโรคไตทั่วโลกจึงได้จัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้น เพื่อกระตุ้นและเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคไตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

อาจารย์นายแพทย์ดิเรก บรรณจักร์ หัวหน้าหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์              คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับเป็นปัญหาสาธารณสุข และกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ   เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเพศหญิงพบอุบัติการณ์จากทั่วโลก ผู้หญิงป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังเกือบ 200 ล้านคน และโรคไตเรื้อรังยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 8 ในเพศหญิงประมาณ 6 แสนรายต่อปี นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคไตเรื้อรังมากกว่าผู้ชายถึงร้อยละ 14 จากสาเหตุการเข้าถึงการรักษา และความเสี่ยงจากโรคSLE (โรคพุ่มพวง),โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่อาจทำให้เกิดไตวายเฉียบพลัน”

หัวหน้าหน่วยโรคไต เปิดเผยต่อว่า “ในปีนี้วันไตโลกได้ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมซึ่งตรงกับ International Women's Day หรือวันสตรีสากล หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ และงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงได้มีการรณรงค์พิเศษเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังในสตรีขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “Kidneys & Women's Health” “สุขภาพดี สตรีไทย สุขภาพไต สตรีดี” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 8.00-13.00น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี  คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคไตเรื้อรัง และมีแนวทางในการป้องกันและชะลอความเสื่อมของไตในเพศหญิงโดยจะมีการบรรยายและการตอบปัญหา เรื่อง “ปัญหาสุขภาพและโรคไตในสตรี” โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต ,การบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไต ,การซักประวัติคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคไต ,ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณ BMI ,ตรวจสภาพหลอดเลือดแดง ,ตรวจปริมาณไขมันในร่างกาย ,ตรวจวัดความดันโลหิต ,ตรวจปัสสาวะ ,ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด รวมทั้งปรึกษาและให้ความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตอีกด้วย”

***************************************************

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม