| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

งานวันการได้ยินโลก ประจำปี 2561

คณะแพทย์ มช. จัดงานวันการได้ยินโลก ประจำปี 2561

 

28811239 2077259315633806 2077874735 o

องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่3 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน “การได้ยินโลก” ( World Hearing Day 2018)  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “ลดเสียงดัง ลดหูหนวก” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยของเสียงในชีวิตประจำวันที่อาจเกิดผลเสียต่อหูชั้นในในระยะยาว รวมถึงเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน ได้รับทราบถึงภาวะหูเสื่อมจากสาเหตุต่างๆ รวมถึงวิธีการป้องกัน รักษาการได้ยินเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความพิการทางการได้ยิน

รศ.พญ. สุวิชา แก้วศิริ อาจารย์ประจำหน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา และการสื่อความหมาย  ภาควิชาโสต ศอ  นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันพบว่า มีปัจจัยมากมายที่ก่อให้เกิดเสียงที่ทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพการได้ยินเช่น เสียงดังในที่ทำงาน เสียงกิจกรรมสันทนาการ การจัดงานรื่นเริง เป็นต้น รวมถึงยังมีวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มีการใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม เช่น การใช้หูฟัง บลูทูธ ซึ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลเสียต่อประสาทหูในระยะยาวได้ นอกจากนี้สถิติของสถานการณ์คนพิการที่รายงานโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดือน กันยายน 2560 พบว่า ความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย พบเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งพบถึงร้อยละ 18.37 รองจากความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของระบบสาธารณสุขไทย ในปัจจุบัน

นอกจากนี้วิธีป้องกันหูเสื่อมจากเสียงดัง สามารถทำได้โดยการลดความดังเสียงในอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในระดับปลอดภัยคือประมาณ 60% ใส่ที่อุดหูกันเสียง พักหูในช่วงที่มีกิจกรรมที่ต้องได้ยินเสียงดังเป็นเวลาต่อเนื่องนานๆ จำกัดเวลาในการใช้หูฟังหรือโทรศัพท์มือถือไม่ให้เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ และการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “ลดเสียงดัง ลดหูหนวก” การตรวจหู และทดสอบการได้ยิน จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หู คอ จมูก

********************************************************************

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม