| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

อาจารย์แพทย์ มช. ร่วมกับอาจารย์ ม.แม่โจ้ วิจัย “เนื้อกาแฟลดไขมัน” หวังลดภาวะไขมันสูง

อาจารย์แพทย์ มช. ร่วมกับอาจารย์ ม.แม่โจ้ วิจัย

“เนื้อกาแฟลดไขมัน” หวังลดภาวะไขมันสูง

 1

 

{youtube}tdJqUigUaVU{/youtube}

 

ผศ.ดร.ชุติมา ศรีมะเริงอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนักวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.กาญจนา นาคประสม  สร้างผลงานวิจัยจากเนื้อกาแฟสามารถลดไขมัน ภาวะไขมันสูง พร้อมส่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่อยอดออกสู่ตลาดต่อไป

                ผศ.ดร.ชุติมา ศรีมะเริง อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีประชาชนเสี่ยงเป็นภาวะของไขมันสูงมาก จึงทำให้เป็นสิ่งแรกที่เกิดความสนใจในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคเมตาบอลิกซินโดรม     สาเหตุหลักนั้นมาจากการรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงการขาดการออกกำลังกาย จึงได้พยายามที่ค้นคว้างานวิจัยที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น จากโจทย์วิจัยเริ่มที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการผลิตกาแฟเพื่อส่งขายนี้ได้ประสบภาวะปัญหาที่สำคัญ คือเมื่อหลังจากที่ผลกาแฟถูกเอากระเทาะเมล็ดออกไปแล้ว สิ่งที่เหลือทั้งหมดคือกากและเนื้อผลกาแฟ ที่เป็นขยะของกระบวนการผลิตกาแฟ ผู้ประกอบการจึงมีโจทย์วิจัยให้กับนักวิจัยช่วยกันคิดว่า  จะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ขึ้นมาได้บ้าง

                และเมื่อมีการค้นคว้าปรากฎว่า  งานวิจัยที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนื้อผลกาแฟที่เราเห็นว่าไม่มีประโยชน์เลย จะมีสารสำคัญเป็นกลุ่มของสารที่ชื่อโพลีฟีนอล หรือฟินอลิกคอมพาวอยู่ ซึ่งสารเหล่านี้ จริงๆแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อผลกาแฟที่แห้งแล้ว ซึ่งเป็นตัวอย่างในการศึกษางานวิจัย เมื่อทำให้แห้งโดยที่ไม่ได้นำมาสกัด หรือดึงสารที่เป็นประโยชน์ออกมา    ซึ่งจากตรงนี้จะได้สารสำคัญออกมาหลายตัว ซึ่งมีมากในเนื้อผลกาแฟที่เรียกว่า กรดคลอโรจีนิก เอซีดนอกเหนือจากนี้ก็จะมีสารสำคัญอื่นๆที่เราสามารถพบได้ในชาเขียวอย่าง คาเทชิน หรือมีส่วนของคาเฟอีนอยู่บ้างแต่ว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเมล็ดของกาแฟ

               

และเมื่อได้ทำการทดลองทั้งในสัตว์และมนุษย์  ยิ่งทำให้เกิดความมั่นใจที่จะนำสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกาแฟ มาทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นโดยการเพิ่มมูลค่า โดยได้ทำการทดลองเซลล์  สามารถดูดซึมไขมันลดได้ระดับหนึ่ง  หลังจากนั้นได้ทำการทดลองในเซลล์ที่เป็นเซลล์ของตับ  พบว่าปริมาณไขมันลดลงจากการได้รับสารจากเนื้อผลกาแฟ เมื่อมีการเหนี่ยวนำสัตว์ทดลองให้อ้วน และมีภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะอ้วน แล้วให้สารเนื้อผลกาแฟตัวนี้ในสัตว์ทดลอง ปรากฏว่าสัตว์ทดลองมีคอเรสเตอรอลลดลง เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับสาร         หลังจากนั้นได้มีการทดลองกับผู้ป่วยที่ได้รับยาไขมัน ร่วมกับการรับประทานเนื้อเมล็ดกาแฟ           ปรากฎว่า ภาวะไขมันพอกตับลดลงได้มากยิ่งขึ้นด้วย  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เมื่อผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วหากรับประทานเนื้อกาแฟนี้  จะยิ่งทำให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคอ้วน ภาวะไขมันพอกตับ ภาวะเหล่านั้นก็จะบรรเทาลงอย่างเห็นได้ชัด ที่สำคัญมีงานวิจัยด้วยที่สามารถทานควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบันที่แพทย์ให้ ปรากฎว่าไม่มีผลต่อการรักษา แต่กลับทำให้สุขภาพดียิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์จะเป็นในรูปแบบผสมแล้วพร้อมชงได้เลย  ชงได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น และทั้งแบบพร้อมดื่ม สามารถทานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผลกระทบต่อร่างกายแต่เพียงอย่างใด การแปรรูปผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ทำลายสารสำคัญที่มีอยู่อีกด้วย

ทั้งนี้งานวิจัยได้รับการสนับสนุนหลายหน่วยงานด้วยกัน ทั้ง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)  ซึ่งเป็นทุนวิจัยที่ต้องการให้เราสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ก็คือนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เนื่องจากนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ได้มีส่วนช่วยในงานวิจัย  และตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมา ส่วนหนึ่งมาจากทุนอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกมา

ในอนาคตหวังว่า ผลงานวิจัย “เนื้อกาแฟลดไขมัน” จะสามารถเป็นสินค้า โดยต้องมีการทดสอบทางคลินิกอีกขั้น จึงจะสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายยังต่างประเทศได้.

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม