| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

คณะแพทย์ มช. จัดนิทรรศการ และการเสวนา ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโลหิตจาง

คณะแพทย์ มช. จัดนิทรรศการ และการเสวนา ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโลหิตจาง

27867421 1650583484980001 5017360560094688532 n

 

หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์             คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการและการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางโลหิตวิทยา เรื่อง เลือดจ๋างละเน่อ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องโรคทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อย อาทิ โรคโลหิตจาง ตลอดจนเข้าใจถึงแนวการรักษาโรคทางโลหิตวิทยาแก่ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์แพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐธาดา หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยาเปิดเผยว่า หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้จัดนิทรรศการและเสวนาวิชาการขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เรื่อง โรคทางโลหิตวิทยา ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยและมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โรคนี้พบในทุกเพศทุกวัย สามารถแบ่งได้เป็นโรคมะเร็ง (เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันและเรื้อรัง) และโรคที่ไม่ใช่มะเร็งทางโลหิตวิทยา (เช่น โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย) ซึ่งแต่ละโรคจะมีการรักษา การตอบสนองต่อการรักษา การพยากรณ์โรคที่แตกต่างกัน ปัจจุบันการรักษาโรคทางโลหิตวิทยามีการพัฒนาไปมาก มียาตัวใหม่ๆ และสูตรยาใหม่ๆ มากมาย ตลอดจนมีการค้นคว้ายาใหม่ที่เรียกว่า การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (targeted therapy) เข้ามาร่วมรักษาด้วย ทำให้ผลการ รักษาดีมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดกำเนิดเม็ดเลือดในบางโรค ซึ่งการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคแก่ประชาชนก็จะทำให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรักษาและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ทำให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพ ซึ่งบางรายอาจหายขาดจากโรคได้

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยเสวนาเรื่อง เรื่อง ความสำคัญของเลือดแดงและโลหิตจาง, ความสำคัญของเม็ดเลือดขาว,ความสำคัญของเกล็ดเลือด, บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางโลหิตวิทยา อาทิ โลหิตจางธาลัสซีเมีย, มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีโลมา, มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

*************************************************************

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม