| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

อาจารย์แพทย์ มช. ได้รับรางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

22450464 1478839188896972 2055274360 o

            คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ธีระ ทองสง ในโอกาสได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ประจำปี 2560 จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร โดยได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ (ทองคำ) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ โดยจะทรงพระกรุณาเสด็จไปประทานรางวัลดังกล่าวในงาน "หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร" ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กทม.
            
 

   22447632 1478837525563805 870226546 n   22500702 1478836948897196 1662178919 n 1

              อนึ่งรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึก ในความสามารถและในคุณความดีของหม่อมงามจิตต์ฯ ปูชนียบุคคลระดับโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และ เพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทั่วประเทศที่มีความ ตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม อันประเสริฐ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตน และเป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน บุคคลทั่วไป และอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ธีระ ทองสง ในโอกาสได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ประจำปี 2560 จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร โดยได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ (ทองคำ) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ โดยจะทรงพระกรุณาเสด็จไปประทานรางวัลดังกล่าวในงาน "หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร" ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กทม.
           อนึ่งรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึก ในความสามารถและในคุณความดีของหม่อมงามจิตต์ฯ ปูชนียบุคคลระดับโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และ เพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทั่วประเทศที่มีความ ตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม อันประเสริฐ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตน และเป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน บุคคลทั่วไป และอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม