| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันปัสสาวะรดที่นอนโลกแก้ไขปัญหา ให้ความรู้สู่ประชาชน

 

 

IMG 8729 1000

 

             คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันปัสสาวะรดที่นอนโลก เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจ เรื่องภาวะปัสสาวะรดที่นอน และให้ประชาชนทั่วไปมีการตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญของการไปพบแพทย์และรับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30–11.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธี

          ผศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์ อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัสสาวะรดที่นอน  เป็นภาวะที่ปัสสาวะในขณะนอนหลับในเด็กที่อายุมากกว่า 5 ขวบขึ้นไป โดยมีรายงานอุบัติการณ์ในประเทศไทยที่ร้อยละ 15-18 ในเด็กอายุระหว่าง 5-15 ปี สาเหตุของโรคปัสสาวะรดที่นอนที่พบบ่อยคือ ปริมาณปัสสาวะมากตอนกลางคืน ความผิดปกติของการทำงานของกระเพาะปัสสาวะและหูรูด ความผิดปกติในพฤติกรรมและพัฒนาการ ภาวะปัสสาวะรดที่นอนมีผลกระทบทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า ปัญหาครอบครัว การเรียน การเข้าสังคม และคุณภาพชีวิตได้ การวินิจฉัยและการดูแลรักษาปัสสาวะรดที่นอนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างแพทย์สหสาขา อาทิ ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะเด็ก จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม เป็นต้น และที่สำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและเด็กด้วย เนื่องจากการปัสสาวะรดที่นอนมีความสำคัญในทางการแพทย์มากจึงมีการกำหนดให้วันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันปัสสาวะรดที่นอนโลก” (World Bedwetting Day) โดย International Children’s Continence Society (ICCS) และ European Society for Pediatric Urology (ESPU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองและเด็กตระหนักถึงความสำคัญและเข้าถึงการรักษาภาวะปัสสาวะรดที่นอนต่อไป

ดังนั้นทางหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันปัสสาวะรดที่นอนโลก ในวันที่ 30 พฤษภาคมคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับภาวะปัสสาวะรดที่นอน และให้มีการตื่นตัว และทราบถึงความสำคัญของการไปพบแพทย์และรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับปัสสาวะรดที่นอน  การเสวนาและตอบปัญหา “ปัสสาวะรดที่นอนในเด็ก เรื่องเล็กที่ไม่เล็ก” โดย ผศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ,อ.นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ,อ.พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  และการแลกเปลี่ยน คณะผู้ปกครองเรื่องเล่าจากหัวใจ“ชีวิตจะเป็นอย่างไร? เมื่อลูกรักปัสสาวะรดที่นอน”เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม