Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

👩🏻 มะเร็งเต้านม เรื่องที่ผู้หญิงควรรู้

 

👩🏻 มะเร็งเต้านม เรื่องที่ผู้หญิงควรรู้

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย แต่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและเข้ารับการรักษาได้ทันเวลา ก็สามารถหายขาดจากโรคได้

🔸ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม

1.เพศหญิง มะเร็งเต้านมพบได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยมีโอกาสพบในเพศชาย 1%
2.อายุที่มากขึ้น ( กลุ่มเสี่ยงวัย 40 ปีขึ้นไป )
3.มีประวัติทางครอบครัวหรือญาติสายตรงเป็นโรคนี้ หรือมีความผิดปกติของยีนบางตัว
4.ปัจจัยอื่นๆ เช่น
รับประทานอาหารไขมันสูง สารเคมี สิ่งแวดล้อม ความเครียด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่

🔸สัญญาณเตือนของมะเร็งเต้านม

-มะเร็งเต้านมในระยะแรกมักจะไม่มีอาการ ไม่เจ็บ คลำไม่พบก้อน เต้านมดูปกติดี แต่ในระยะนี้ ส่วนมากสามารถตรวจพบได้ด้วยการทำแมมโมแกรม

- ถ้าเป็นมากขึ้น จะเริ่มมีอาการผิดปกติที่เต้านม ที่พบบ่อยคือคลำแล้วพบก้อน แต่สำหรับผู้ที่คลำแล้วพบก้อนอาจไม่ได้เกิดจากมะเร็งเสมอไป (ผู้ที่คลำพบก้อนพบเป็นมะเร็งได้ 15-20%) หากพบความผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

🔸การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสำคัญอย่างไร

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมีความสําคัญมาก เนื่องจากการค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้

🔸วิธีการตรวจคัดกรองในปัจจุบัน ได้แก่

-การตรวจเต้านมด้วยตนเอง สามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านเป็นประจำ หรืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
-การตรวจเต้านมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ปีละ 1ครั้ง
-การเอ็กซเรย์เต้านม (แมมโมแกรม) อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป หรือถ้ามีอาการผิดปกติที่เต้านม ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ก็สามารถไปตรวจได้เลย

📍การตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปี ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ยิ่งรู้เร็วในระยะเริ่มต้น ยิ่งมีโอกาสป้องกันการลุกลาม และรักษาได้อย่างทันท่วงที

ข้อมูลโดย รศ.พญ.ไพลิน คงมีผล หัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/P920J
Youtube : https://cmu.to/5KEXc
Website : https://cmu.to/xTC5k
Line@MedCMU : https://cmu.to/nUsgo
Telegram : https://bit.ly/3ll43ax
Blockdit : https://bit.ly/3pitoU2
Twitter : https://bit.ly/3rhEH1j
Instagram : https://bit.ly/3G39VNP

#มะเร็งเต้านม
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม