Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการแบบบูรณาการแพทย์เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการแบบบูรณาการแพทย์เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

" Science to Patients: Medicine CMU Contest (S2P)
ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC)
ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

: รางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญทอง และทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ได้แก่ทีม ย่าบาหยัน

1. นศพ. สิริวัฒน์ ธัญญเจริญ
2. นศพ.นภัสสร ไกรวิศิษฏ์กุล
3. นศพ.ภูริณัฐ ตรียาพงษ์


: รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับเหรียญเงิน และทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ ทีม Mickey mouse
1. นศพ.ภาวิณี ภิรมกาญจนศักดิ์
2. นศพ. มณีกาญจน์ แสนโพธิ์
3. นศพ. ชวิน อักษร
4. นศพ. ธรรม์ เหมจินดา


: รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับเหรียญทองแดง และทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท ได้แก่ ทีม haha
1. นศพ. ศวิตา ควรประเสริฐ
2. นศพ.ญาณันธร รักธรรม
3. นศพ.นัทธพรรณ ศิริติกุล
4. นศพ.ภาวรินทร์ นิวัฒนนันท์

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม