Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

คณะแพทย์ มช. ชะลอแผนการปิดหอผู้ป่วยหนักรพ.ประสาทเชียงใหม่

"โควิด-19" เคสผู้ป่วยหนัก ยังพุ่งสูง 
คณะแพทย์ มช. เผยต้องชะลอแผนการปิดหอผู้ป่วยหนักรพ.ประสาทเชียงใหม่ ที่ดูแลโดยคณะแพทยศาสตร์ มช.
 
คณะแพทยศาสตร์ มช. เผยแผนบริหารจัดการหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อรองรับผู้ป่วยหนัก "โควิด-19" ขณะนี้ยังปิดไม่ได้ หลังยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในเชียงใหม่ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเร่งการฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโดยเร็ว
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ ส่งผลทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ป่วยหนัก (กลุ่มสีเหลือง ส้ม แดง) ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มช. ทั้งในส่วนของหอผู้ป่วยหนัก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพิ่มสูงขึ้น และคาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอีกได้ในระยะนี้ เนื่องจากยังมีการระบาดในคลัสเตอร์เดิม และคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทีมแพทย์ พยาบาล ต้องเตรียมพร้อมด้านอัตรากำลังเพื่อดูแลผู้ป่วย แผนการที่จะปิดหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลประสาทเขียงใหม่ จึงยังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ เพราะสถานการณ์ตอนนี้ยังถือว่าค่อนข้างวิกฤต
"ก่อนหน้านี้ยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในจังหวัดมีจำนวนไม่ถึง 50 รายต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นรายที่อาการไม่หนัก แต่ในขณะนี้บางวันจำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นสูงกว่า 100 ราย จากการสะสมของจำนวนผู้ป่วยที่มีมากขึ้น จึงมีโอกาสที่จะมีผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้น และที่สำคัญ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อและมีความรุนแรงมักจะเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการปิดหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกไปก่อน ทั้งนี้ด้วยพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มช. คือ พวกเรามีความมุ่งมั่นจะดูแลผู้ป่วยทุกคนโดยเฉพาะผู้ป่วยหนักให้ดีที่สุด"
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า สถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ ( จันทร์ที่ 27 ก.ย.64) มีผู้ป่วยใหม่ (กลุ่มอาการหนัก) ที่เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น โดยในขณะนี้ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มีผู้ป่วยใน จำนวน 12 ราย และที่หอผู้ป่วยหนัก รพ.ประสาทเชียงใหม่ จำนวน 7 ราย จึงต้องมีการจัดอัตรากำลังทีมแพทย์พยาบาลในส่วนนี้ไว้ เต็มศักยภาพ ด้วยภารกิจที่ต้องดูแลผู้ป่วยระดับหนักให้ดีที่สุด โดยขอให้มั่นใจในศักยภาพของทีมแพทย์พยาบาล พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยของ รพ.มหาราชฯ ซึ่งยืนยันว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวถึงแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่าทุกกลุ่มมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนทั้งหมดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน กรณีที่มีวัคซีนเพียงพอ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ประชาชนวัยทำงานและเด็กที่มีอายุมากกว่า 13 ปี มีความจำเป็นที่ควรได้รับวัคซีนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศ และทางจังหวัดเป็นหลัก

ขอให้ความมั่นใจว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
แล้วเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันครับ

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม