| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ศ.เกียรติคุณ ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์  อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทวิชาการ/วิจัย จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร        

            ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิวัตน์  มณีกาญจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้สัมภาษณ์ว่า “ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหิดล รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ ซึ่งงานวิชาการนั้นเป็นการสะสมผลงานทางวิชาการในระยะเวลาที่ยาวนานและทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเป็นอาจารย์เมื่อปี 2518 รางวัลที่ได้รับเป็นผลตอบแทนของสิ่งที่ได้ทำมาโดยตลอดครับ ในส่วนของการทำงานด้านจุลชีววิทยาก็จะเป็นการศึกษาไวรัสวิทยา แบคทีเรียวิทยา เชื้อราวิทยา และภูมิคุ้มกัน งานหลักตอนนี้คือการศึกษาวิจัยระบาดวิทยาของไวรัสสายพันธุ์ต่างๆที่ระบาดในบ้านเรา โดยเฉพาะเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรต้าไวรัส(Rotavirus) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กเสียชีวิตประมาณ 500,000 รายต่อปี เชื้อโนโรไวรัส(Norovirus)เป็นตัวที่สองที่ทำการศึกษา นอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาไวรัสอื่นๆอีกประมาณกว่า 10 ตัว งานวิจัยส่วนใหญ่ก็ศึกษาในเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคอุจจาระร่วงหรือAcute gastroenteritis ซึ่งจะเป็นการศึกษาไวรัสโรต้าควบคู่กับโนโรไวรัส พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์ลักษณะทาง genetic ของไวรัสตัวใหม่ๆมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่เราเก็บตัวอย่างเชื้อไวรัสจากโรงพยาบาลต่างๆเพื่อศึกษาการระบาดของโรคจากผู้ป่วย นอกจากนี้ยังศึกษาวิเคราะห์สารพันธุกรรมของเชื้อบางชนิดที่ติดจากสัตว์สู่คน


            นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอีกมากมาย อาทิ ผลงานวิจัยหลักได้ทำการศึกษาไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติทั้งหมดจำนวน 133 เรื่อง ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติทั้งหมด 2,371 ครั้ง ผลงานด้านการแต่งตำราเขียนหนังสือท่านได้ได้เขียน Book Chapters เป็นภาษาอังกฤษในหนังสือที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ในต่างประเทศและวางจำหน่ายทั่วโลกจำนวน 5 บท  ในหนังสือ 4 เล่ม ได้แต่งตำราภาษาไทยชื่อ “ไวรัสโรตา” สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งยังได้รับเชิญเป็นคณะบรรณาธิการ (Editorial Board) และผู้ประเมิน (Reviewer) ของวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ (International Journals) อีกด้วย  อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ให้สัมภาษณ์ต่อว่า “ตลอดชีวิตการเป็นอาจารย์ผมมีแนวคิดในการทำงานของผมคือทำเต็มความสามารถไม่ทำอะไรแบบลูกลวก ทำตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และ ทำวันนี้และทุกๆวันให้ดีที่สุด เป็นนิสัยที่ผมถูกฝึกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก หากอยากประสบความสำเร็จต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำอย่างต่อเนื่อง ทำจากใจทำเพราะอยากทำ และอยู่กับมันอย่างมีความสุข หากล้มเหลวไม่ต้องเสียใจเอามาปรับปรุงให้มันดีขึ้น ตอนนี้ผมอายุ 69 ปี การที่มีอายุมากแล้วแต่ยังแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นโชคอย่างหนึ่งของผม การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ แต่จะเป็นโชคอย่างเดียวคงไม่ใช่ร่างกายของเราเราต้องดูแลผมเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กเป็นนักฟุตบอลตัวแทนของโรงเรียนตั้งแต่เด็ก เข้ามหาวิทยาลัยผมเล่นรักบี้ เล่นกีฬาเกือบทุกชนิด พออายุมากขึ้นผมยังออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น วิ่งจ๊อกกิ้ง เดินเร็วๆ ผมไม่ดื่มเหล้าผมไม่สูบบุหรี่ทำให้ร่างกายไม่สุดโทรมเร็ว ทำจิตใจให้สบายแล้วชีวิตจะมีสุขครับ”

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม