| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

นวัตกรรม "ฝาครอบตา ช่วยหยอดตา" ส่งพยาบาลสวนดอก ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 

     

      ขอแสดงความยินดีกับคุณนพมาศ อุตะมะ พยาบาลสังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุททองคำ) ประจำปี 2559 โดยจะเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

      จากผลงานดีเด่น นวัตกรรมฝาครอบตาช่วยหยอดตา ทำให้ผู้ป่วยสูงอายุสามารถหยอดตาด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง ปลายขวดยาไม่ทิ่มตา น้ำยาหยดตรงกระพุ้งตาล่าง ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำยา ลดภาระการพึ่งพาผู้ดูแล

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม