Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

พระเถระชั้นผู้ใหญ่ จ.เชียงใหม่ เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19

 

พระเถระชั้นผู้ใหญ่ จ.เชียงใหม่ เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19

“การให้ประชาชนทุกคนมาฉีดวัคซีน ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตให้ความเป็นอยู่ของเราเป็นปกติ ตอนนี้เรามีเครื่องป้องกันแล้ว ป้องกันชีวิตคน ไม่ต้องเจ็บป่วย ไม่ต้องเสียชีวิตจากโควิด ก็คือวัคซีน”

พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ)
รองเจ้าคณะภาค ๗
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร

พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ.)
เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง

พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง

พระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม