Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด - 19 วันที่ 24-25 พค. 2564

 

คุณพัชรินทร์ พูนศิริวงศ์ และคุณจุฑาภรณ์ ล่ำซำ ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ บริจาคเครื่องให้ออกชิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen Therapy) ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในสถานการณ์ covid-19 โดยมี ศ(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

************************************

คุณดนภัทร พร้อมพันธุ์ ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ บริจาคเครื่องให้ออกชิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen Therapy) จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

************************************

 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE จำนวน 250 ชุด ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

************************************

บริษัท สิตาคลินิกเวชกรรม มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 500 ชิ้น เสื้อคลุมกันเปื้อน ุจำนวน 100 ชุด และเจลล้างมือ จำนวน 31 ขวด ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

************************************

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 และ 5 โรงเรียนสตรีวิทยา มอบถุงคลุมขา จำนวน 1,500 คู่ ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

************************************

คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ บริษัท ไทยยินตัน จำกัด ผู้แทนโดยคุณพรชัย จิตรนวเสถียร สนับสนุนผลิตภัณฑ์ "นู้ด ยาสีฟันน้ำ เอ็กซ์ตร้ากัมเฮลท์" จำนวน 420 ขวด ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บํารุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

************************************

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง มอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อใช้ในสถานการณ์ covid-19 โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

************************************

คุณวันเพ็ญ มั่นคำ บริจาคขนมคุกกี้ จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

************************************

ร้านเวฬาดี บริจาคอาหาร จำนวน 30 กล่อง ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

************************************

บ้านพิมพ์รีสอร์ท บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 40 กล่อง ให้แก่ทีมแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

************************************

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม