| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

รพ.มหาราช ผุด คลินิก 108 สู้มาตรฐานเอกชน สะดวก สะอาด รวดเร็ว และทันสมัย

New Clinic108 1
New Clinic108 2 New Clinic108 3  New Clinic108 4

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เปิดตัว “คลินิก 108” รองรับผู้มารับบริการประกันสังคม10 ห้องตรวจพิเศษ  พร้อมให้บริการผู้ป่วยทุกระดับอย่างครบวงจร One Stop Service  แบบครบวงจรในที่แห่งเดียว  ไม่ว่าจะเป็นบริการตรวจสุขภาพ เจาะเลือด เอกซเรย์ เป็นต้นจะเป็นการบริการเบ็ดเสร็จในที่เดียว เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการถือว่าเป็นคลินิคประกันสังคมแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ อีกทั้งมี WIFI มุมนั่งเล่น ไว้บริการสำหรับผู้มารับบริการคลินิก 108 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   
         เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-20.00น.(เวลาราชการ), วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา08.30-16.00น. โดยผู้มาใช้บริการ คลินิก 108  สามารถจอดรถยนต์ได้ที่ อาคารสวนดอกพาร์ค และรถจักรยานยนต์จอดที่บริเวณ หลังหอพักนักศึกษาแพทย์ 1  ใกล้สนามฟุตบอล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทร. 053-935170.

นันทพร  ระบิน  นักประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม