| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

คลินิกโรคเฉพาะทางนอกเวลา

News 3

      โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการคลินิกโรคเฉพาะทางนอกเวลา เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการให้บริการการตรวจรักษา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคต่างๆ ให้บริการผู้ป่วยสิทธิชำระเงินสด  สิทธิบัตรเบิกตรง  และข้าราชการ สามารถใช้สิทธิเบิกค่ายาและค่าตรวจห้องปฏิบัติการได้ตามสิทธิ์ ปัจจุบันโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดให้บริการคลินิกโรคเฉพาะทางนอกเวลาราชการ  จำนวน  5 ห้องตรวจ  ดังนี้ 

         โรคไต  เปิดให้บริการในวันจันทร์  วันพุธ  และวันศุกร์  เวลา  16.30 – 20.30 น.     ณ ห้องตรวจ  เบอร์ 9 ชั้น  3  อาคารเฉลิมพระบารมี  

         โรคตา  เปิดให้บริการในวันจันทร์และวันพุธ  เวลา  16.30 -20.30 น.  ณ  ห้องตรวจ เบอร์  7 ชั้น 7  อาคารศรีพัฒน์ เบอร์โทรศัพท์ 053-935748

         โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง  เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์(ยกเว้นวันพฤหัสบดี)  เวลา  16.30 – 20.30 น. วันเสาร์  เวลา 07.00-11.00 น. ณ ห้องตรวจเบอร์  9  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระบารมี

         โรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ  เปิดให้บริการในวันอังคาร เวลา  16.30-20.30 น.  ณ  ห้องตรวจเบอร์  9  ชั้น  3  อาคารเฉลิมพระบารมี

         โรคผิวหนัง เปิดให้บริการ ในวันจันทร์และวันศุกร์  เวลา  16.30-20.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องตรวจเฉพาะทางนอกเวลาราชการเท่านั้น หมายเลขโทรศัพท์  053-935740 และ 053-935751 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา16.30-20.30 น. วันเสาร์ เวลา 9.00-11.00 น. 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม