| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์

News 2

     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พัฒนาระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียเวลาในขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิการรักษา ณ จุดคัดกรองผู้ป่วย ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น โดยหลังจากลงทะเบียนตรวจล่วงหน้าแล้ว ผู้ป่วยจะได้รับข้อความจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หากช่วงเวลาที่ผู้ป่วย ทำรายการเป็นช่วงนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ จะได้รับข้อความในวันเปิดทำการวันถัดไป ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์ เปิดบริการสำหรับผู้ป่วยนอก (กรณีไม่ฉุกเฉิน) ทั้งผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิชำระเงิน ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการเบิกตรง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ป่วยประกันสังคม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (30 บาท) พร้อมทั้งให้บริการเตือนวันนัดตรวจทางล่วงหน้าอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้วสามารถแจ้งพยาบาลหน้าห้องตรวจและเข้ารับการตรวจได้ทันที ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์มีเพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
      1. เข้าเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมj
      2. เลือก “ลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์” บนแถบเมนูด้านซ้าย
      3. เลือก “ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยทั่วไป” 
            3.1 เลือก “สมัครสมาชิก” ในกรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน กรอกหมายเลขประชาชน 13 หลัก ตรวจสอบฐานข้อมูล กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ “ตั้งรหัสผ่าน” และกด  “ตกลง” 
            3.2 กรณีที่ท่านสมัครสมาชิกไว้แล้ว กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักและรหัสผ่าน จากนั้นกด “Login” เพื่อเข้าสู่ระบบ
      4. เลือก “จองลงทะเบียน” ระบุอาการเจ็บป่วยให้ชัดเจน และเลือกวันที่ที่ต้องการมารับการรักษา
      5. กด “บันทึก” และรอการแจ้งผลการลงทะเบียน ตอบกลับผ่านทาง SMS (ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

       ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม ได้ที่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-936539 ในวันและเวลาราชการ

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม